Halkla İlişkiler Kampanya Analizi Deneme Sınavı Sorusu #1393906

………I……. konuşmacının kişiliğini, ………II……… izleyicide yaratılan duygusallığı ve ……..III………. ise iddialarla ilgili ileri sürülen kanıtları kapsamaktadır.

Aşağıdakilerden hangisi Aristo’nun ikna ile ilgili söz ettiği kavramları ifade eder?


I-Ethos, II-Pathos, III-Logos

I-Logos, II-Ethos, III-Pathos

I-Pathos, II-Ethos, III-Logos

I-Kaos, II-Pathos, III-Ethos

I-Ethos, II-Kaos, III-Logos


Yanıt Açıklaması:

Aristo ikna ile ilgili ethos, patos ve logos kavramlarından bahsetmektedir. Ethos konuşmacının kişiliğini, pathos izleyicide yaratılan duygusallığı ve logos ise iddialarla ilgili ileri sürülen kanıtları kapsamaktadır. Dolayısıyla mesajda hem duygusal öğeler hem de rasyonel öğeler yer almalıdır. Dolayısıyla doğru cevap A seçeneğidir.

I-Ethos, II-Pathos, III-Logos

Yorumlar
  • 0 Yorum