Halkla İlişkiler Kampanya Analizi Deneme Sınavı Sorusu #530094

Aşağıdakilerden hangisi bir halkla ilişkiler kampanyasında, kampanyanın hem kuruluşun amaçlarına hem de işlevin amaçlarına katkısının sosyal bilimlerde kullanılan çeşitli veri toplama teknikleri aracılığıyla ölçüldüğü ve kampanyanın amacına ulaşma derecesinin saptandığı aşamadır? 


Durum analizi 

SWOT analizi 

Kurum analizi 

Hedef kitle analizi 

Ölçme ve değerlendirme 


Yanıt Açıklaması:

Bir halkla ilişkiler kampanyasında, kampanyanın hem kuruluşun amaçlarına hem de işlevin amaçlarına katkısının sosyal bilimlerde kullanılan çeşitli veri toplama teknikleri aracılığıyla ölçüldüğü ve kampanyanın amacına ulaşma derecesinin saptandığı aşama ölçme ve değerlendirme aşamasıdır. Ölçme ve değerlendirme aşamasında kampanyanın mesajlarına ve etkilerine ilişkin ortaya çıkan sonuçlar kurum için daha sonraki kampanya ve stratejilerde yol gösterici olmaktadır. 

Yorumlar
  • 0 Yorum