Hareketli Görüntünün Tarihi Deneme Sınavı Sorusu #88639

Hangisi 19. yüzyıl sonu ve 20. yüzyıl başında kitlesel film gösteriminin yaygınlaşmaya başlamasının sebeplerinden değildir?


Sanayi Devrimiyle birlikte zenginleşmeye başlayan çalışan sınıfın eğlenebilmek için yeni arayışlar içine girmesi.
Sanayi toplumunda iş dışında geçirilen zamanın "boş zaman " olarak yeniden tanımlanması ve toplumsal yaşamda eğlence kavramının yeni şekiller almaya başlaması.
Sanayi devriminin üretim biçimlerinin bir sonucu olarak ucuzlamaya başlayan yaşamın aksine, ücretlerdekiyükselişin çalışan sınıflarda rahatlamaya yol açması.
Hızla sanayileşen ve zenginleşen toplumsal hayatın moral değerlerinin ayakta tutulması gerekliliğinin sadece bir rahatlama unsuru olarak değil, ekonomik düzenin çarklarının işlemesi açısından da önemli oluşu.
Yoksul kesimin vodvil evlerindeki ucuz eğlenceler ve soğuk salonlardaki basit konserler ile eğlenmeyi tercih etmesi.

Yorumlar
  • 0 Yorum