Hareketli Görüntünün Tarihi Ara 2. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi ATSC A/53 benek standartlarından biri değildir?


625
640
704
1280
1920

2.Soru

Analog televizyon sistemlerindeki en boy oranı aşağıdaki seçeneklerden hangisinde verilmiştir?


1.55:1

2.35:1

1.85:1

1.66:1

1.33:1


3.Soru

Lumiere kardeşlerin sinemaya katkıları arasında aşağıdakilerden hangisi yer almamaktadır?


Ses ve görüntüyü bir arada kullanmaları

Belgesel, kurmaca gibi tarzları geliştirmeleri

Yeni kamera türleri geliştirmeleri

Gelecek yıllar için standartlar oluşturmaları

Kitle gösterimleri yapmaları


4.Soru

Aşağıda adı geçen yönetmenlerden hangisi propaganda amacıyla film çekmemiştir?


Leni Riefenstahl
Sergei M. Eisenstein
Frank Capra
George Lucas
Roberto Rossellini

5.Soru

I) Satır Sayısı 1250
II) En Boy Oranı 16:9
III) Resim Frekansı 50Hz
IV) Resim Taraması Ardışık (Progressive)
Avrupa HDTV sisteminin özelliklerini yukardakilerden hangisi ifade eder?


Yalnız I

I ve II

I, II ve III

I ve IV

I, II, III,IV


6.Soru

Klasik sinema dilinin yaratılmasına katkısı nedeniyle sinemanın kurucusu sayılan ‘Bir Ulusun Doğuşu’ filminin yönetmeni kimdir? 


Edwin Porter
Charlie Chaplin
Mack Sennett
David W. Griffith
Charles Tait

7.Soru

İlk Televizyon yayınını hangi tarihte hangi ülke yapmıştır?


Amerika, 1925

İngiltere, 1929

Amerika, 1928

Fransa, 1931

İngiltere, 1926


8.Soru

İnsanlara bilmedikleri ya da belirsiz olarak algıladıkları dış dünyaları gösterdiği ve onlar hakkında bilgiler verdiği söylenebilecek ilk sinematografik gazete ne zaman ve kim tarafından hazırlanmıştır?


Lumière kardeşler tarafından 1895’de Paris’te.
Pathé tarafından 1907’de Fransa’da.
Gaumont ve Eclair tarafından 1908'de Fransa'da.
Fox Movitone News tarafından1926’da A.B.D.'nde.
Paramount News tarafından1927’de A.B.D.'nde

9.Soru

Avrupa’nın ilk sayısal dar bantlı HDTV sistemi aşağıdakilerden hangisidir?


HD-DIVINE

UHF

NBC

PALplus

SECAM


10.Soru

Avrupa filmlerinin başarısından ilham alarak 1915'te 3 saat (12 makara film) uzunluktaki destansı filmi "Bir Ulusun Doğuşu (The Birth of A Nation)" nu çekmiş olan Amerikalı yönetmen D. W. Griffith için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?


Sinema teknolojisine getirdiği yenilikleri, tutkuyu yaratmak, duyguları harekete geçirmek ve endişeyi artırmak için yaratıcı bir şekilde kullanarak sinemayı sanat alanının içine sokmuştur.Film izleyicisi artık sadece öykünün denetiminde değildir.
Film yapım standartlarını ortaya çıkaran ve izleyici beklentilerini karşılayan filmi ile, uzun yıllar kendinden sonragelecek sinemanın da yolunu çizmiştir.
Filmi, 1939’da yapılan Rüzgar Gibi Geçti (Gonewith the Wind) filmine kadar en popüler ve en çok gelir getiren film olmuştur.
Griffith’in filmleri sinemanın başlangıcından o güne dek yapılmış filmlerden hem estetik hem de teknik olarak bir kopuştur. Onunla başlayan ve halkın anlayabildiği ve cevap verebildiği görsel dil modern sinema dilinin ortaya çıkışıdır.
Bilinen ilk uzun metrajlı filmin kitlesel gösterimini yaparak sinemanın yaygınlaşmasının öncüsü olmuştur.

11.Soru

“Yaşam Tekerleği” anlamına gelen Zoetrope aygıtı kim tarafından geliştirilmiştir?


Plateau

Francis Ford Cappola

Charles Emile Reynaud

John Aurton

William George Horner


12.Soru

Aşağıdakilerden hangisi, başlıca ilkeleri; gerçeği kendi dramatik yapısı içinde ele almak, stüdyo, oyuncu ve öykü üçlemesinden uzaklaşmak olan belgesel türün akımlarından biridir?


Cinéma Vérité

Sesli filmler

Sessiz filmler

Yeni Dalga

Hollywood filmleri


13.Soru

Sinemada geniş perdenin (sinemaskop) keşfi, film çekimlerinde nasıl bir değişime neden olmuştur?


Diyalogların artması

İç plan çekimlerinin artması

Dış plan, kalabalıklara yer veren çekimlerin artması

İç plan, az sayıda insana yer veren çekimlerinin artması

Hareketli sahnelerin azalması


14.Soru

Günümüzde Analog Televizyon sistemlerinin yetersizliği karşısında Sinema ve televizyon program üreticilerinin talepleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?


Yüksek çözünürlüklü kayıt yapabilmek

Yüksek çözünürlükte daha fazla program üretmek

Yüksek çözünürlüklü elektronik program hazırlama

Yüksek çözünürlüklü programların kalitesini bozmadan çoğaltmak

Yüksek çözünürlüklü kurgu yapabilmek


15.Soru

Yüksek tanımlamalı televizyon çalışmalarının ilk örneği aşağıdaki ülkelerden hangisinde yapılmıştır?


Japonya
 ABD
İngiltere
Hong Kong
Rusya

16.Soru

NHK’nın geliştirdiği HDTV sistemine ne ad verilir?


MAC

HD-DIVINE

PAL

HI VISION

SECAM


17.Soru

Lumière kardeşlerin ilk halka açık film gösterimi hangi tarihte nerede yapılmıştır?


25 Ocak 1895, Lyon

17 Şubat 1895, Londra

28 Aralık 1895, Paris

18 Haziran 1895, New York

29 Şubat 1895, Berlin


18.Soru

Ressam George Pierre Seurat tarafından başlatılan ve küçük boya darbeleri kullanılarak yapılan resim sanatı akımı aşağıdakilerden hangisidir?


Naturalism

Futurism

Postmodernism

Pointilism

Empresyonism


19.Soru

Film üzerindeki kimyasal madde taneciklerine ne ad verilir?


Pixel

Grain

CMYK

PAL

NTSC


20.Soru

Hangisi 19. yüzyıl sonu ve 20. yüzyıl başında kitlesel film gösteriminin yaygınlaşmaya başlamasının sebeplerinden değildir?


Sanayi Devrimiyle birlikte zenginleşmeye başlayan çalışan sınıfın eğlenebilmek için yeni arayışlar içine girmesi.
Sanayi toplumunda iş dışında geçirilen zamanın "boş zaman " olarak yeniden tanımlanması ve toplumsal yaşamda eğlence kavramının yeni şekiller almaya başlaması.
Sanayi devriminin üretim biçimlerinin bir sonucu olarak ucuzlamaya başlayan yaşamın aksine, ücretlerdekiyükselişin çalışan sınıflarda rahatlamaya yol açması.
Hızla sanayileşen ve zenginleşen toplumsal hayatın moral değerlerinin ayakta tutulması gerekliliğinin sadece bir rahatlama unsuru olarak değil, ekonomik düzenin çarklarının işlemesi açısından da önemli oluşu.
Yoksul kesimin vodvil evlerindeki ucuz eğlenceler ve soğuk salonlardaki basit konserler ile eğlenmeyi tercih etmesi.