Hareketli Görüntünün Tarihi Deneme Sınavı Sorusu #521758

Aşağıdakilerden hangileri günümüz standart sayısal yayın sistemleri arasında yer alırlar?


DVD, VHS ve Betacam

DVB

ATSC

DVB, ATSC ve ISDB

DVB ve ISDB


Yanıt Açıklaması:

Yirmi birinci yüzy›lda dünyada üç Say›sal Televizyon Sistemi standart olarak kabul edilmi?tir.

  • DVB (Digital Video Broadcating) : PAL ve SECAM kullanan ülkeler
  • ATSC (Advanced Television Systems Committee) : ABD ve Kanada
  • ISDB ( Integrated Services Digital Broadcasting) : Japonya
Yorumlar
  • 0 Yorum