Hareketli Görüntünün Tarihi Ara 9. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi fenakitiskop isimli aygıtın mucididir?


Plateau

Michael Faraday

Simon Ritter Von Stampfer

William George Horner

Peter Mark Roget


2.Soru

İnsanların bir araya gelerek bir yüzey(perde) üzerindeki resimleri bir ışık kaynağı aracılığıyla yansıtarak izlemeleri ilk kez hangi araçla olmuştur?


Zoetrop

Büyülü Fener

Praksinoskop

Fenakitiskop

Thomitrop


3.Soru

MAC(Multiplexed Analogue Components) yayın ailesi hangi kıtada geliştirilmiştir?


Asya

Güney Amerika

Avustralya

Avrupa

Kuzey Amerika


4.Soru

SD (Standart Definition) olarak adlandırılan Standart tanımlamalı görüntü kalitesi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?


Satır sayısı 1250 olarak geliştirilmiştir

Fransa tarafından geliştirilmiştir

Sadece PAL yayın sistemi ile izlenebilir

Analog görüntü ile işlenebilmektedirler

HD kalitesinden düşük niteliktedir


5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi dünya genelinde uzun yıllar kullanılan analog yayın sistemlerinden biridir?


SECAM

PALCAM

HD

BETACAM

VHS


6.Soru

Sinemada geniş perdenin (sinemaskop) keşfi, film çekimlerinde nasıl bir değişime neden olmuştur?


Diyalogların artması

İç plan çekimlerinin artması

Dış plan, kalabalıklara yer veren çekimlerin artması

İç plan, az sayıda insana yer veren çekimlerinin artması

Hareketli sahnelerin azalması


7.Soru

Sayısal televizyon izlerken, izleyici talepleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?


Etkileşimli program izleme

Yüksek çözünürlüklü yayın izleme

Stereo ses dinleme

Eutelsat uydusu kullanma

Daha fazla kanal izleme


8.Soru

1936 yılında çekilen “ Cumhuriyetçi Askerin Ölümü” adlı ilk hareketli görüntüyü çeken kişi aşağıdakilerden hangisidir?


Simon Ritter Von Stampfer

Francis Ford Coppola

William George Horner

E. Reynaud

Robert Capa


9.Soru

Resim çözünürlüğünün tanımı aşağıdakilerden hangisidir?


Bir karedeki benek sayısıdır

Seyretme açısıdır

Bir karenin en boy oranıdır

Seyretme mesafesidir

Ekran yüksekliğidir


10.Soru

Süper Hi Vision sisteminin çözünürlüğü kaç megapikseldir?


0.35

0.41

2.1

8

33.2


11.Soru

Aşağıdakilerden hangisi HDTV sisteminin özelliklerinden biri değildir?


En-boy oranı: 16:9
Ses: 5.1 Kanal
Seyretme Açısı: 30 derece
Seyretme mesafesi: 3H
Görüntü çözünürlüğü: 345.600 benek ( 0.35 Megapixel) 

12.Soru

Süper Hi Vision sisteminin çözünürlüğü kaç megapikseldir?


0.35

0.41

2.1

8

33.2


13.Soru

İnternet protokolü ile geniş bant kullanılarak yapılan bir yayın teknolojisine ne ad verilir?


NHK

DVB

NTSC

SD

IPTV


14.Soru

Alman mühendis Rudolph tarafından sinematografinin keşfine kadar oluşturulmuş teknik ilkeler aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru verilmemektedir?


Durmaksızın hareket eden resim elde edilmesi

Evre resimleri ile hareketin yeniden üretimi

Resimlerin kısmı aralıklarla bir araya getirilmesi

Mercek-ayna aracılığıyla sabit resmin yansıtılması

Uzun resim şeritlerinin oluşturulması


15.Soru

Aşağıdakilerden hangileri günümüz standart sayısal yayın sistemleri arasında yer alırlar?


DVD, VHS ve Betacam

DVB

ATSC

DVB, ATSC ve ISDB

DVB ve ISDB


16.Soru

Alman mühendis Rudolph tarafından sinematografinin keşfine kadar oluşturulmuş teknik ilkeler aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru verilmemektedir?


Durmaksızın hareket eden resim elde edilmesi

Evre resimleri ile hareketin yeniden üretimi

Resimlerin kısmı aralıklarla bir araya getirilmesi

Mercek-ayna aracılığıyla sabit resmin yansıtılması

Uzun resim şeritlerinin oluşturulması


17.Soru

Günümüzde Analog Televizyon sistemlerinin yetersizliği karşısında izleyicilerin beklentileri aşağıdakilerin hangisiyle anlatılmaz?


Çözünürlüğü yüksek görüntü izleme

Daha fazla kanal izleme

Mono ses dinleme

Etkileşimli program izleme

Stereo ses dinleme


18.Soru

Satır sayısı 1250, en boy oranı 16:9, resim frekansı 50hz, resim taraması karmaşık özellikleri verilen yüksek tanımlı televizyon yayını nerede kullanılmaktadır?


Avrupa

ABD

Japonya

Çin

Fransa


19.Soru

Sesin sinemaya gelişi ile birlikte aşağıdaki gelişmelerden hangisi gerçekleşmemiştir?


Sinema çekimleri karmaşık hal almıştır

Sinema gösterimleri artmıştır

Küçük çaplı birçok sinema şirketi kapanmıştır

Sesli film çekmek pahalı bir durum olmuştur

Film oyuncularına ödenen ücretler artmıştır


20.Soru

Hangisi 1989 yılında ABD’de, HDTV yayını yapmak üzere önerilenler içinden, ilgili otoritelerce denenmek üzere seçilen beş sistemden birisi değildir?


NHK’nın sistemi, Narrow-MUSE
General Instrument’in sistemi, Digicipher
Zenith ve AT&T’nin sistemi, DSC-HDTV
Thomson, Philips, NBC ve Sarnhof’un sistemi, AD-HDTV
CBS Broadcasting Martins'in sistemi UHDTV