Hareketli Görüntünün Tarihi Deneme Sınavı Sorusu #89101

Video sanatının ortaya çıkışındaki etkenleri incelerken aşağıdaki cümlelerden hangisinin doğru olduğu söylenebilir?


Video sanatının ortaya çıkışında sadece teknolojik gelişmelerle açıklanabilir.
Video sanatının ortaya çıkışında sadece toplumsal koşullarla açıklamak daha doğrudur.
Toplumsal sınıfların ve günümüze ait toplumsal yapılanmanın getirdiği en önemli gelişmedir.
Sanatın bir propaganda aracına dönüşmüş olması video sanatının ortaya çıkma nedenidir.
Video sanatının ortaya çıkışındaki etkenleri sadece teknolojik gelişmelerle açıklamak olası değildir ve dönemin toplumsal koşullarının da video sanatının ortaya çıkışında etkin rol oynadığı söylenebilir.

Yanıt Açıklaması: Toplumsal Temeller
Yorumlar
  • 0 Yorum