Hareketli Görüntünün Tarihi Final 1. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Fransız Yeni Dalga Akımının savunduğu bir anlayıştır?


Çekimler stüdyo ortamında gerçekleşir ve kamera kontrollü biçimde kullanılır.
Filmlerde ana çatışma filmin sonunda net bir şekilde çözüme kavuşturulur.
Film, yönetmenin özgün, kişisel anlatım aracı olmalı ve onun imzasını taşımalıdır.
Sinema eleştirel olmaktan çok eğlendirmeyi amaçlar.
Filmde kurgu, görüntü düzeninden daha önemlidir.

2.Soru

Video sanatının ortaya çıkışındaki etkenleri incelerken aşağıdaki cümlelerden hangisinin doğru olduğu söylenebilir?


Video sanatının ortaya çıkışında sadece teknolojik gelişmelerle açıklanabilir.
Video sanatının ortaya çıkışında sadece toplumsal koşullarla açıklamak daha doğrudur.
Toplumsal sınıfların ve günümüze ait toplumsal yapılanmanın getirdiği en önemli gelişmedir.
Sanatın bir propaganda aracına dönüşmüş olması video sanatının ortaya çıkma nedenidir.
Video sanatının ortaya çıkışındaki etkenleri sadece teknolojik gelişmelerle açıklamak olası değildir ve dönemin toplumsal koşullarının da video sanatının ortaya çıkışında etkin rol oynadığı söylenebilir.

3.Soru

İngiliz peyzaj fotoğrafçısı Edward Muybridge’in hangi tür çalışmaları kendisine ün kazandırmıştır?


Ünlülerin portrelerini görüntülemeleri

Yüksek bina ve kiliseleri görüntülemesi

Zor doğa koşullarını görüntülemesi

İnsan ve hayvan hareketlerini görüntülemesi

Gece ve az ışıklı ortamları görüntülemesi


4.Soru

Dünyanın ilk internet uygulamasının adı aşağıdakilerden hangisidir?


CERNNET

TTNET

ARPANET

BARNESNET

LOSANGELENET


5.Soru

Devlet sinema okulu ilk hangi ülkede ve kim tarafından kurulmuştur?


ABD- D.W. Griffith
ABD- S.M. Eisenstein
Rusya- L.V. Kuleshov
Rusya- V.I. Pudovkin
Almanya- F. Lang

6.Soru

Filmi bir gösteri aracı olarak insanların yaşamına kazandıran kimdir?


Melies

Lumiere Kardeşler

Houdin

Bell

Pierre


7.Soru

İlk televizyon yayınları hangi organizasyonla birlikte gerçekleştirilmiştir?


Tokyo Olimpiyatları

Avrupa Kupası

Londra Olimpiyatları

Dünya Kupası

Berlin Olimpiyatları


8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi sayısal görüntünün sağladığı avantajlardan biri değildir?


Analoglara göre daha iyi görüntü kalitesi sunar

Analoglara göre daha iyi ses kalitesi sunar

İnternet üzerinden kolay iletim sağlanabilir

Veriler sürekli güncellenerek yeniden işlenir

İzleyicinin veri iletiminde bulunabilmesi sağlanır


9.Soru

Lumiere Kardeşlerin filmlerinin izleyici tarafından dikkat çekici bulunmasında asıl etken aşağıdakilerden hangisidir?


Sinematografı elle taşınabilir hale getirmeleri

Fotoğraf sanatı kökeninden gelmeleri

Konu olarak yakın çevrelerini ele almaları

Gerçeği herkesin anlayabileceği şekilde aktarması

Sinematografı onların icat etmiş olması


10.Soru

Dada bakış açısı ile daha önce sanatın bünyesinde yeri olmayan “hazır nesne” kavramını sanatın içine sokan sanatçı kimdir?


Tristan Tzara

Roy Lichtenstein

Andy Warhol

John Cage

Marcel Duchamp


11.Soru

Hangisi, yazım biçimini 19. yüzyıl tiyatrosundan alan ve “klasik Hollywood stili” denen anlatımın başlıca bölümlerinden değildir?


Film öncesinde yer alan ve oyuncuların mesleki geçmişlerini izleyicilere aktaran bölüm.
Kişilerin, mekanın ve zamanın tanıtıldığı açıklama bölümü.
Ortaya çıkan çatışmayı içine alan bir“karmaşıklaştırma/ karışıklık” bölümü.
Kahramanın çözüm yolları araması ve bunun sonucu karşılaştığı ikilemlerin ardından tansiyonun yükseldiği “kriz” bölümü.
Karakterin sorunu çözdüğü an ve filmin sonu.

12.Soru

Enformasyon Teknolojisi Devrimini ilk olarak kim tanımlamıştır?


Laughnen
Castells
Timisi
Williams
Rogers

13.Soru

Aşağıdakilerden hangisi sinemanın ortaya çıktığı yıllarda Fransa’da kurulan yapım şirketlerinden biridir?


Nickelodeon
Warner Brothers
Pathe
Mary Pickford
20th Century Fox

14.Soru

Aşağıdaki çalışmalardan hangisi video yerleştirme uygulamasının etkili örneklerinden biridir?


Bir Mutfağın Semiyotiği

Reflections on the Birth of Venus

Electronic Superhighway

Tatlin Kulesi

Sanat Güzel Olmalı, Sanatçı Güzel Olmalı


15.Soru

HDTV yayın sisteminin çözünürlüğü ne kadardır?


7680X4320

720X576

1920X1080

1280X720

640X480


16.Soru

Aşağıdakilerden hangisi video kayıt sistemleri arasında yer almaz?


Hi-8

VHS

U-Matic

Betamax

S-Betamax


17.Soru

Aşağıdaki yönetmenlerden hangisi Yeni Dalga akımı içinde yer almamıştır?


François Truffaut
Roberto Rossellini
Jean Luc Godard
Alain Resnais
Claude Cabrol

18.Soru

Hollywood’un ilk film stüdyosu aşağıdakilerden hangisidir?


Nestor stüdyosu

Fox

Warner Bros

Universal

MGM


19.Soru

Aşağıdaki kavramlardan hangisi izleyicilerin araç ile olan iletişim sürecini tanımlar?


Etkileşimsizlik kavramı

Sayısal dönüşüm kavramı

Kitlesesizleştirme kavramı

Eşzamansız iletişim kavramı

Ağ erişimi kavramı


20.Soru

Aşağıdakilerden hangisi 1914 yılına kadar Amerika ve Avrupa sinemasının hakimi olan Fransız ve İtalyan filmlerinin egemenliğinin son bulmasının nedenidir?


Amerikan pazarlama şirketlerinin başarılı çalışması

Amerikan sanayisinin gelişmesi

I. Dünya Savaşının başlaması

Amerikan film şirketlerinin oyunculara daha çok ücret vermesi

Hollywood’un kurulması