Hareketli Görüntünün Tarihi Deneme Sınavı Sorusu #515668

Amerikalı sosyolog Thorstein Veblen tarafindan tanımlanmış olan, toplumların yapılarının ve kültürel değerlerinin sahip oldukları teknolojiler tarafından belirlendiğini varsayan kavram aşağıdakilerden hangisidir?


Yeni Medya

Teknolojik determinism

Java

Sayısal Dönüşüm

Etkileşim


Yanıt Açıklaması:

Bütünüyle teknolojik determinist (belirleyici) bir bakış açısı üzerine geliştirilmiş olan bu yaklaşım, toplumların ürettiği tüm ekonomik, toplumsal, sanatsal ya da endüstriyel değerleri teknolojik gelişimlerle açıklamaya çalışır ve tüm yeni teknolojiler gibi, bilgi teknolojilerini de kapsamaktadır. Amerikalı sosyolog Thorstein Veblen tarafından tanımlanmış bir kavram olan teknolojik belirleyicilik, toplumların yapılarının ve kültürel değerlerinin sahip oldukları teknolojiler tarafından belirlendiğini varsayar.

Yorumlar
  • 0 Yorum