Hareketli Görüntünün Tarihi Final 12. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Avrupadaki Büyülü Fener gösterilerinin en etkili olanı Belçikalı Etienne Gaspar Robert tarafından ilk kez 1798’de Paris’te ve daha sonra bütün Avrupa’da yapılan gösteriydi.Bu gösterinin adı nedir?


Harikalar diyarı

Fantazi

Fantastik

Fantazmagorya

Işık Fantazisi


2.Soru

“… kurgu sistemleri, sayısal video görüntülerinin her bir karesine ileri geri sarma ihtiyacı duymadan doğrudan ulaşımı mümkün kılan görüntü işleme sistemleridir.” Üç nokta ile boş bırakılan alana uygun olan ifade aşağıdakilerden hangisidir?


Doğrusal olmayan

Yeni Teknoloji

Sayısal

Analog olmayan

Doğrusal olan


3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi, başlıca ilkeleri; gerçeği kendi dramatik yapısı içinde ele almak, stüdyo, oyuncu ve öykü üçlemesinden uzaklaşmak olan belgesel türün akımlarından biridir?


Cinéma Vérité

Sesli filmler

Sessiz filmler

Yeni Dalga

Hollywood filmleri


4.Soru

Video sanatının öncü çalışmalarından biri olarak kabul edilen Tu Buddha, aşağıdakilerden hangi sanatçıya aittir?


Martha Rosler

Michalangelo Antonioni

Nam June Paik

Marcel Duchamp

Dziga Vertor


5.Soru

Lumiere kardeşlerin gösterimini yaptıkları ilk filmin adı nedir?


Lumiere Fabrikası’ndan işçilerin çıkışı

Lumiere Fabrikası reklamı

İşçi filmi

Fransa’nın işçileri

Fransa


6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi yeni medyanın karakteristik özelliklerinden biri değildir?


Sayısal dönüşüm

Taşınabilirlik

Zaman ve mekân sınırsız iletişim

Sayısal görüntü işleme sistemi

Eşzamansızlık


7.Soru

Konstrüktivizmin ilk ortaya çıktığı alan aşağıdakilerden hangisidir?


Resim

Fotoğraf

Heykel

Mimarlık

Edebiyat


8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi sayısal teknolojinin sonuçlarından biri değildir?


Görüntü ve seslerin elektronik olarak kayıt edilebilmesi

Verilerin internet üzerinden iletilebilir hale dönüştürülebilmesi

Analog sistemden daha kaliteli görüntü elde edilebilmesi

Analog sistemden daha kaliteli ses elde edilebilmesi

Etkileşime uyumlu iletişim biçimlerinin sağlanması


9.Soru

Aşağıdakilerden hangisi dışavurumcu sinemanın özellikleri arasında yer almaz?


Hayatın gerçekliğini olduğu gibi yansıtır

Soyut ve metafizik temaları işler

Büyük ihtişamlı dekor ve ışıklar kullanır

Ruhsal karmaşa ve kaos ortamı yaratılır

Akımın önde gelen ilk yönetmeni Wiene’dir


10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Lumiére Kardeşler’in çektiği filmlerin özelliklerinden biri değildir?


Gerçeğe dokunmadan ona karşıdan bakan ve gözlemleyen filmlerdir.
Kamera sabit durur ve hareket etmez.
Tümü kurmaca filmlerdir
Her şey sabit bir açıdan çekilerek kaydedilir.
Kamera sabit olmasına rağmen perdede etkileyici görüntüler yaratacak şekilde konumlanır.

11.Soru

Literatürde ilk belgesel olarak geçen film nedir?


Bebeğin Yemeği

Lyon’daki Lumiere Fabrikalarından Çıkış

Bahçıvanı Sulamak

Kelebek Dansı

Trenin Ciotat Garı’na Varışı


12.Soru

Aşağıdaki kuramcılardan hangisi sayısal teknolojilerin ortaya çı¬kışının toplumsal sonuçlarının teknolojik birer aşama olmak¬tan çok daha önemli olan toplumsal sonuçların yapıtaşları olduğunu savunmaktadır?


Manuel Castells

Alvin Toffler

Gilles Deleuze

Eli Noam

Nick Stevenson


13.Soru

Yeni medyanın dolaysız geri bildirime dayalı çift yönlü iletişim süreçlerine olanak tanımasına ne ad verilir?


Etkileşimlilik

Eşzamansızlık

Kitlesizleştirme

Belirleyicilik

Yöndeşme


14.Soru

Fransa’da ilk televizyon yayını hangi yıl gerçekleşti?


1927

1928

1929

1930

1931


15.Soru

Video sanatının öncü çalışmalarından biri olarak kabul edilen Tu Buddha, aşağıdakilerden hangi sanatçıya aittir?


Martha Rosler

Michalangelo Antonioni

Nam June Paik

Marcel Duchamp

Dziga Vertor


16.Soru

Sanatçıların deneysel çalışmalarını film sanatına karşı video üzerinden gerçekleştirmelerinin asıl nedeni aşağıdakilerden hangisidir?


Videonun taşınabilir hal alması

Videonun konu bakımından zengin olması

Video sanatına olan ilginin filmden fazla olması

Video çekiminin düşük yapım maliyetleri içermesi

Videonun yüksek görüntü kalitesi sunması


17.Soru

Amerikalı sosyolog Thorstein Veblen tarafindan tanımlanmış olan, toplumların yapılarının ve kültürel değerlerinin sahip oldukları teknolojiler tarafından belirlendiğini varsayan kavram aşağıdakilerden hangisidir?


Yeni Medya

Teknolojik determinism

Java

Sayısal Dönüşüm

Etkileşim


18.Soru

Bir filmin yalnızca sinema salonlarından izlenmesi yerine yeni kitle iletişim ortamında ev içi kullanıma sunulması örneği kitle iletişiminin hangi özelliği ile bağdaştırılabilir?


Taşınabilirlik

Zaman ve Mekân Sınırsız İletişim

Eşzamansızlık

Etkileşimlilik

Kitlesizleştirme


19.Soru

Aşağıdakilerden hangisi CMYK renklerinden biri değildir?


Mavi-Yeşil

Mor

Sarı

Siyah

Kırmızı


20.Soru

Ses, görüntü ve kimi durumlarda koku kullanarak sahne nitelikleri ortadan kaldırılmış üçboyutlu bir hareket mekanı içinde, oyuncu etkinliklerini farklı çevresel ve yapay malzeme ile birlikte, nesnel ve raslantısal görünen bir yaklaşımla bir araya getirilen, belirli bir zaman-mekan ve konu bütünlüğü olmayan doğaçlama sunular aşağıdakilerden hangisidir?


Video

Happening(oluşum)

Video- Heykel

Kavramsal Sanat

Minimal sanat