Hareketli Görüntünün Tarihi Deneme Sınavı Sorusu #515673

Yeni medyanın dolaysız geri bildirime dayalı çift yönlü iletişim süreçlerine olanak tanımasına ne ad verilir?


Etkileşimlilik

Eşzamansızlık

Kitlesizleştirme

Belirleyicilik

Yöndeşme


Yanıt Açıklaması:

Yeni medyanın dolaysız geribildirime dayalı çift yönlü iletişim süreçlerine olanak tanımasına etkileşimlilik denir.

Yorumlar
  • 0 Yorum