Hareketli Görüntünün Tarihi Deneme Sınavı Sorusu #89110

Teknolojik Determinizm (Belirleyicilik) en doğru nasıl tanımlanabilir?


Teknolojik gelişmelerin kaçınılmaz oluşunu vurgular.
Teknolojik gelişmelerin insan yaşamında yol açtığı olumsuzluklara dikkat çeker.
Toplumların yapılarının ve kültürel değerlerinin sahip oldukları teknolojiler tarafından belirlendiğini varsayar.
Toplumdaki bireylerin kendine yabancılaşmasını ve nedenlerini derinlemesine sorgular.
Teknolojideki gelişmeleri siyasal sistemler açısından inceler.

Yanıt Açıklaması: Çağımızın Görsel İletişim Ortamı Olarak Yeni Medya
Yorumlar
  • 0 Yorum