Hareketli Görüntünün Tarihi Final 15. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Nesnelerin optik görüntülerinin elektrik akımlarına dönüştürülebilmesi için ne gerekmektedir?


Taranması
Diskten geçirilmesi
Kopyalanması
Toplanması
Çıkarılması

2.Soru

Yeni Gerçekçilik akımı, hangi yıllar arasında ve hangi ülkede etkili olmuş bir akımdır ?


1944 ile 1952 arasında İspanya'da
1940 ile 1950 arasında İspanya'da
1944 ile 1952 arasında İtalya'da
1940 ile 1950 arasında İtalya'da
1940 yılında Avrupa'da

3.Soru

Aşağıdaki gelişmelerden hangisi 1920’li yıllardan sonra film teknolojisinin endüstriye dönüşmesinin nedenlerinden biri değildir? 


Film gösterim salonlarının sayısının artması

Kendine ait sinematografik dili olan filmlerin çoğalması

Uzun metrajlı filmlerin sayısının artması

Yeni kurgu tekniklerini gelişmesi

Saniyede 50 kare çekebilen kameraların icadı


4.Soru

Türkiye İnternet’e ne zaman ve hangi işbirlikleriyle katılmıştır?


1989 yılında CERN Araştırma Enstitüsü işbirliği ile katılmıştır.
1969’da California Üniversitesi işbirliği ile katılmıştır.
1995 yılında Java işbirliği ile katılmıştır.
1993’de ODTÜ ve TÜBİTAK işbirliği ile katılmıştır.
1964 yılında TRT ve BBC işbirliği ile katılmıştır.

5.Soru

Aşağıdaki isimlerden hangisi, Amerika’da savaş sonrası yetişen genç kuşak yönetmenler arasında değildır?


Stanley Kramer
Fred Zinnemann
John Huston
Vittorio De Sica
Alfred Hitchcook

6.Soru

1920’lerde Amerikan sineması ile başlayan ve 1980’lerden sonra televizyon ile devam eden ve ABD ile anılan kavram aşağıdakilerden hangisidir?


Kültürel Özümseme

Kültür Alışverişi

Kültürel Yozlaşma

Kültür Emperyalizmi

Kültürel Çeşitlilik


7.Soru

Resim sanatında resimlerin hangi malzeme kullanılırsa kullanılsın ‘noktalar’ ya da ‘beneklerden’ oluşmasına ne ad verilir?


Klasizm
Pointillism
Sürralizm
Fütürizm
Konstrüktivizm

8.Soru

Hangisi yeni medyan›n işlevsel özelliklerindendir?


Eşzamanlı bilgi ve haberler sunabilme sınırlılığı ve bir veri kaynağı oluşturabilecek şekilde yüksek kapasitelerde arşivleme imkanının olmaması.
Kişilerarası iletişimde, iletişim ve etkileşimde zaman ve mekan sınırlılıklarının olması.
Farklı sektörlere yönelik profesyonel hizmetler geliştirebilme becerileri.
Geleneksel medyanı içerik çeşitliliklerini (ses, görüntü, metin vb. ) tek başına işleme ve yeniden üretebilme sınırlılığı.
Geleneksel medyanın oluşturduğu farklı temsillerin ve gerçekliklerin yeniden üretilebilmesinde sıkıntılar yaşaması.

9.Soru

Televizyonda görüntüyü oluşturan satır sayısının çokluğu aşağıdakilerden hangisini belirler?


Görüntünün ulaştığı uzaklığı

Görüntünün kaç renkten oluştuğu

Televizyonun büyüklüğünü

Görüntü kalitesini

Kameranın büyüklüğünü


10.Soru

Pop Art’ın en önemli temsilcilerinden Rus asıllı Amerikalı ressam, yayıncı, yapımcı ve yazar kimliği ile de tanınan kişi kimdir?


Lawrence Alloway

Roy Lichtenstein

Andy Warhol

Andre Breton

Louis Aragon


11.Soru

Aşağıdakilerden hangisi sanat tarihinde “yerleştirme” kavramının sıklıkla birlikte anıldığı sanat akımlarından biri değildir?


Minimal sanat

Kavramsal sanat

Mekân sanatı

Video sanatı

Beden sanatı


12.Soru

Film yoluyla belli bir öykü anlatma dönemi, aşağıdaki hangi sinemacı tarafından ilk defa yapılmıştır?


Melies

Lumiere Kardeşler

Brown

Goodwin

Eastman


13.Soru

Sinematografın halka açık ilk gösterimi 28 Aralık 1895 tarihi de, Paris’teki Capucines Bulvarında bulunan Grand Cafe’de bodrumunda 120 kişilik salon Indien’de gerçekleşir. Filmin adı nedir?


Trenin Ciotat Garı’na Girişi

Kara Tren

Tren Yolculuğu

Raylardaki hayat

Tren Garı


14.Soru

İlk televizyon yayınları hangi organizasyonla birlikte gerçekleştirilmiştir?


Tokyo Olimpiyatları

Avrupa Kupası

Londra Olimpiyatları

Dünya Kupası

Berlin Olimpiyatları


15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi George Meliés’in filmlerinden biridir?


Büyük Tren Soygunu
Amerikalı Bir İtfaiyecinin Hayatı
Trenin Ciotat Garı’na Girişi
Bir Ulusun Doğuşu
Ay’a Seyahat

16.Soru

Veblen tarafından toplumların yapılarının ve kültürel değerlerinin sahip oldukları teknolojiler tarafından belirlenmesi şeklinde tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?


Belirleyici Öngörü

Postmodernist Yaklaşım

Teknolojik Determinizm

Teknoklas Sistem

Kapitalizm


17.Soru

George Maciunas’ın öncülüğünde oluşturulmuş avant-garde bir bakış açısı üzerine geliştirilen, kalıcı sanat eserleri yerine geçiciliğe, bitmiş yapıt yerine süreçselliğe, satılabilir ve metalaşmış sanat nesneleri yerine işlevsiz nesnelere önem veren sanatsal anlayış aşağıdakilerden hangisidir?


Romantizm

Fluxus

Realizm

Sembolizm

Fütürizm


18.Soru

Teknolojik Determinizm (Belirleyicilik) en doğru nasıl tanımlanabilir?


Teknolojik gelişmelerin kaçınılmaz oluşunu vurgular.
Teknolojik gelişmelerin insan yaşamında yol açtığı olumsuzluklara dikkat çeker.
Toplumların yapılarının ve kültürel değerlerinin sahip oldukları teknolojiler tarafından belirlendiğini varsayar.
Toplumdaki bireylerin kendine yabancılaşmasını ve nedenlerini derinlemesine sorgular.
Teknolojideki gelişmeleri siyasal sistemler açısından inceler.

19.Soru

Modern sinema dilini ilk kez kullanan yönetmen aşağıdakilerden hangisidir?


Charles Tait

Edwin Porter

Charlie Chaplin

D.W. Griffith

George Melies


20.Soru

İlk kez ABD’de 20. Yüzyıl başında Pittsburgh’ta açılan ve film gösterimi için düzenlenen sinema salonları aşağıdakilerden hangisidir?


Nickelodeon

Vodvil

Sinematograf

Tiyatro

Eğlence Parkı