Hareketli Görüntünün Tarihi Deneme Sınavı Sorusu #89116

Hangisi yeni medyan›n işlevsel özelliklerindendir?


Eşzamanlı bilgi ve haberler sunabilme sınırlılığı ve bir veri kaynağı oluşturabilecek şekilde yüksek kapasitelerde arşivleme imkanının olmaması.
Kişilerarası iletişimde, iletişim ve etkileşimde zaman ve mekan sınırlılıklarının olması.
Farklı sektörlere yönelik profesyonel hizmetler geliştirebilme becerileri.
Geleneksel medyanı içerik çeşitliliklerini (ses, görüntü, metin vb. ) tek başına işleme ve yeniden üretebilme sınırlılığı.
Geleneksel medyanın oluşturduğu farklı temsillerin ve gerçekliklerin yeniden üretilebilmesinde sıkıntılar yaşaması.

Yanıt Açıklaması: Çağımızın Görsel İletişim Ortamı Olarak Yeni Medya
Yorumlar
  • 0 Yorum