Hareketli Görüntünün Tarihi Deneme Sınavı Sorusu #501811

İletişim süreci ve küresel teknolojilerin ortaya çıkardığı terminal yurttaşlığı kavramı neyin eleştirisi sonucunda ortaya atılmıştır?


Yüksek hızlı iletişim becerilerinin

Bilginin bireyselleşmesinin

Kamusal alanın sömürgeleşmesinin

Merkeziyetçi bilgi ağının

Bilginin geleneksel yöntemlerle ulaşmasının


Yanıt Açıklaması:

Hızlı iletişim süreci ve küresel teknolojiler daha çok bir terminal yurttaşlığını ortaya çıkarır. Bu ortam yakın ile uzak arasındaki fiziksel zaman ve mekân ilişkilerinin kaybolduğu, fiziksel gerçekliğin yerini, ekran gerçekliğinin aldığı bir duruma işaret etmektedir.

Yorumlar
  • 0 Yorum