Hareketli Görüntünün Tarihi Final 16. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Filmin videodan en önemli üstünlüğü aşağıdakilerden hangisidir?


Amatör kullanıma olanak sağlaması

Daha ucuz bir sistem olması

Film üretim sürecinin daha uzun olması

Renk ve görüntü kalitesi açısından daha iyi sonuçlar vermesi

Her aşama için profesyonelleşmiş bir ekibin gerekli olması


2.Soru

Fransız bilim adamı Etienne-Jules Marey (1830-1904), Muybridge’in çalışmalarından yola çıkarak fotoğraf tekniği üzerinde yeni bir aygıt geliştirdi. Bu aygıtın adı aşağıdakilerden hangisidir?


Praxinoscope

Büyülü Fener

Fotoğraf Tüfeği

Fotoğraf Kutusu

Cinematographe


3.Soru

Aşağıdakilerden filmlerden hangisi George Meliés’in sinema tarihinde ilk özel efekt uygulamalarını kullandığı filmdir?


Büyük Tren Soygunu

Deniz Altında Yirmi Bin Fersah

Aya Seyahat

Olanaksıza Doğru Seyahat

Amerikalı Bir İtfaiyecinin Hayatı


4.Soru

Çarpıcı Kurgu adı verilen sinemadaki yeni tekniğin ilk kullanıcısı Rus sinema yönetmeni Sergei Mikhailovich Eisenstein, hangi filminde bu yöntemi kullanmıştır ?


İnsanlar ve Kurtlar
Odessa Merdivenleri
Grev
Kan İntikam Diye Bağırıyor
Kıç Güvertesindeki Facia

5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Melies tarafından geliştirilen ve günümüzde hâlen kullanılan sinema tekniklerinden biridir?


Motion

Black Hall

Pandomim

Stop Motion

Greenbox


6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi CMYK renklerinden biri değildir?


Mavi-Yeşil

Mor

Sarı

Siyah

Kırmızı


7.Soru

Aşağıdaki gelişmelerden hangisi web 2.0 teknolojisinin getirdiği yeni olanaklardan biri değildir?


Kullanıcıların internet üzerinden okuma ve yazma işlevlerini yerine getirebilmeleri

Görsel işitsel iletileri kodlayabilmeleri ve başkalarıyla paylaşabilmeleri

Kullanıcıların herhangi bir özel yazılıma ihtiyaç duymadan içerik üretebilmeleri ve internet üzerinden yayabilmeleri

Kullanıcıların kendi sanal kimliklerini oluşturabilmeleri

Farklı kişilerle anında iletişim kurabilmeleri


8.Soru

Bir televizyon sistemini oluşturan ana bölümler ve sıralaması için aşağıdaki seçeneklerden hangisi doğru verilmiştir?


I-II

I-V-III

I-III-IV

I-III-V

III-IV


9.Soru

Aşağıdakilerden hangisi video sanatını başlatan hareket olarak bilinmektedir?


Fluxus

Dada

Gerilla video

Feminist video

Fütürizm


10.Soru

Kamera hareketlerini, filmdeki aksiyon ve sahnenin duygusal etkisini arttırmak, hareketi kurguyla destekleyerek filmin temposunu arttırarak seyircinin heyecanlanmasını sağlayan ilk yönetmen kimdir?


Porter

Melies

Eisenstein

Griffith

Lumiere Kardeşler


11.Soru

Aşağıdaki gelişmelerden hangisi web 2.0 teknolojisinin getirdiği yeni olanaklardan biri değildir?


Kullanıcıların internet üzerinden okuma ve yazma işlevlerini yerine getirebilmeleri

Görsel işitsel iletileri kodlayabilmeleri ve başkalarıyla paylaşabilmeleri

Kullanıcıların herhangi bir özel yazılıma ihtiyaç duymadan içerik üretebilmeleri ve internet üzerinden yayabilmeleri

Kullanıcıların kendi sanal kimliklerini oluşturabilmeleri

Farklı kişilerle anında iletişim kurabilmeleri


12.Soru

Edwin S. Porter (1870-1941), tesadüfi sayılabilecek bir gelişmenin sonucunda sinema estetiğine yön veren bir öncü olmuştur. Bu öncü hangi millettendir?


Amerika

Fransa

Kanada

İngiltere

Japonya


13.Soru

İlk televizyon yayınları hangi ülkede yapılmıştır?


İngiltere

A.B.D.

Fransa

Almanya

İtalya


14.Soru

Aşağıdakilerden hangisi “Hareketli Optik Oyuncaklar ” arasında yer almaz?


Thaumatrope

Zoetrope

Büyülü Fener

Fenakitiskop

Praxinoscope


15.Soru

Aşağıdaki yönetmen ve film eşleştirmelerinden hangisi sinemada gerçekçi yaklaşımın ilk örneklerindendir?


George Melies-Olanaksıza Doğru Seyahat

Edwin S. Porter-Amerikalı Bir İtfaiyecinin Hayatı

George Melies-Aya Seyahat

Dawid W. Griffith-Bir Ulusun Doğuşu

Lumiere Kardeşler-Trenin Ciotat Garı’na Girişi


16.Soru

Stopmotion nedir?


3D programlar yardımıyla yapılan canlandırma tekniğidir.

2 Boyutlu çizgi canlandırma tekniğidir.

Bir dekor önünde üç boyutlu cansız karakterler, nesneler kullanılarak yapılan canlandırma tekniğidir.

Görsel efektler kullanılarak yapılan canlandırma tekniğidir.

Ses ve görüntünün birleştirilmesiyle elde edilen canlandırma tekniğidir.


17.Soru

İletişim süreci ve küresel teknolojilerin ortaya çıkardığı terminal yurttaşlığı kavramı neyin eleştirisi sonucunda ortaya atılmıştır?


Yüksek hızlı iletişim becerilerinin

Bilginin bireyselleşmesinin

Kamusal alanın sömürgeleşmesinin

Merkeziyetçi bilgi ağının

Bilginin geleneksel yöntemlerle ulaşmasının


18.Soru

Dada bakış açısı ile daha önce sanatın bünyesinde yeri olmayan “hazır nesne” kavramını sanatın içine sokan sanatçı kimdir?


Tristan Tzara

Roy Lichtenstein

Andy Warhol

John Cage

Marcel Duchamp


19.Soru

Aşağıdaki bilgilerden hangisi Massey ile Levy’nin etkileşimlilik tanımı içinde değildir?


Kullanıcının birbirinden farklı ve karmaşık tercihlere ulaşabilmesi
Yüksek hızda etkileşimin sağlanması
Yeni medyanın kullanıcısına yanıt verebilmesi
Kişilerarası iletişime olanak tanıması
Var olan enformasyona kullanıcısının da aktif olarak enformasyon ekleyebilmesi

20.Soru

Soyut dışavurumculuğun biçime ve duyguya verdiği aşırı öneme bir tepki olarak hareket eden, nesnenin nesne olma özelliğine dikkat çeken sanat akımı aşağıdakilerden hangisidir?


Minimal Sanat

Kavramsal Sanat

Mekan Sanatı

Video Yerleştirme

Feminist video