Hareketli Görüntünün Tarihi Deneme Sınavı Sorusu #501797

Aşağıdakilerden hangisi yeni medyanın altı maddede özetlediği toplumsal değişim örneklerinden biri değildir?


Elde edilen bilginin niceliksel olarak artması

Bilgiye ulaşımın hızlanması

Kitleselden kişiselleşmiş yayıncılığa geçiş

Bilgi merkeziyetçi yapıya bürünmüş

Etkileşimli uygulamalarda artış yaşanmış


Yanıt Açıklaması:

Yeni medyanın altı maddede özetlediği toplumsal değişim örneklerinde bilgi merkezi yapıya bürünmemiştir. Aksine enformasyon sistemlerinin merkeziyetçi yapıdan kurtulduğu savunulmaktadır.

Yorumlar
  • 0 Yorum