Hareketli Görüntünün Tarihi Deneme Sınavı Sorusu #501984

Günümüzde cep telefonlarının aynı zamanda bir müzik çalar, bir radyo alıcısı, ki¬mi zaman bir televizyon alıcısı ve bir ağ iletişim ortamı olabilmesini aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir?


Taşınabilirlik

Eşzamansızlık

Etkileşimlilik

Yöndeşme

Ağ erişimi


Yanıt Açıklaması:

2000’li yıllarda teknolojinin farklı alanlarda hızla gelişmesiyle birlikte birçok aygıt birbirleri ile ilişki içinde gelişim göstermiştir. Bu gelişim sıklıkla görüldüğü alanlar telekomünikasyon, medya ve bilgisayar teknolojileri olarak sıralanabilir. Bu farklı alanların aynı teknolojik altyapıları ve kimi zamanlarda da aynı veri tabanlarını kullanmaları ile ortaya çıkan yeni iletişim ortamları yöndeşme olarak tanımlanır.

Yorumlar
  • 0 Yorum