Hareketli Görüntünün Tarihi Deneme Sınavı Sorusu #537485

Eisenstein sinemasıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi yanlıştır?


İki farklı olayla ilgili çekimleri art arda birleştirerek; izleyicide duygusal olarak yeni bir anlam zinciri kuran çarpıcı kurgu kavramını kullanmıştır.

Kurguyu yaratıcı bir dil gibi kullanır ve matematik formülü gibi kurgu ile belli bir formül yakalar.

Eisenstein’e göre kurgudaki art arda sıralanan çekimler a+b=ab şeklinde formüle edilir.

Aleksandr Nevski, yönetmenin baştan sona sesli çektiği ilk filmidir.

Eisenstein, kurgu ve içeriğin birbirini destekleyen iki unsur olduğunu düşünür.


Yanıt Açıklaması:

Eisenstein kurguyu yaratıcı bir dil gibi kullanırken, mühendislik eğitiminin de etkisiyle, matematiksel bir yaklaşımı benimser. Adeta matematik formülü gibi kurgu ile belli bir formül yakalar. Farklı bir ifadeyle Eisenstein diyalektik bakış açısının kurgudaki karşılığını formüle eder. Ona göre birbirinden bağımsız a ve b çekimleri ard arda getirilip, çarpıştırılarak sonucunda yeni bir şey olan c anlamı ortaya çıkar. Oysa o güne kadar kurgu denilince a ve b’nin ard arada gelmesiyle ab’nin ortaya çıktığı ifade edilirdi. Yani hem ilk hem de ikinci görüntünün anlamlarının yoğrulmasından oluşan ve iki görüntünün de etkilerini içeren ab anlamından söz edilmekteydi. Eisenstein’a göre ortaya çıkan c yeni bir anlam olarak, a ve b’nin birleşme noktası değil, a ve b’den farklı bir anlamdır.

Yorumlar
  • 0 Yorum