Hareketli Görüntünün Tarihi Deneme Sınavı Sorusu #522221

Dada döneminde “hazır nesne” olarak sanata şekil veren kavram, Pop Art içinde hangi adla yeniden gündeme gelir?


Hazır denge

Hazır seçim

Hazır imge

Hazır giyim

Hazır üretim


Yanıt Açıklaması:

Dada bakış açısı ile daha önce sanatın bünyesinde yeri olmayan “hazır nesne” kavramını sanatın içine sokar. Hazır nesne, geleneksel olarak kabul görmüş sanat nesnelerinden farklı olarak, gündelik yaşamdan ya da farklı sanat eserlerinden alınan sanat ya da sanat dışı nesneleri manipüle ederek, yeniden yorumlayarak bir sanat nesnesinin parçası haline dönüştürmektir. Hazır nesne, sanat nesnesinin orijinalliğini, biricikliğini, yeniden üretilebilirliğini tartışamaya sunar, sanat eserini oluşturan katmanların yeniden sorgulanmasının yolunu açar ve mekanik sanattan elektronik sanata geçişte ihtiyaç duyulan kuramsal temellerin atılması için en işlevsel geleneklerin oluşmasına katkıda bulunur. Hazır nesne ile birlikte, sanat nesnesi geleneksel sanatın olmazsa olmaz kuralları arasında sayılan, biricik olma, orijinal olma, çoğaltılamaz olma gibi kavramların boyunduruğundan kurtulmak için en radikal adımların atılmasına temel oluşturur. Duchamp’ın Çeşme (Fountain - 1917) adını verdiği pisuarı müzelik sanat eserleri arasına sokması ile birlikte sanat tarihinin seyri hiçbir zaman eskisi gibi olmayacaktır. Pop Sanatı hazır nesnelerden farklı olarak, sanat kavramı içine kolajı sokar, var olan imgeleri popüler kültür bağlamında yeniden işler, yeni anlamlar üretir. Dada döneninde Duchamp tarafından ortaya konan sanatta “hazır nesne” kavramı Pop sanatında “hazır imge” kavramına dönüşür. Hazır imge, fotoğraf ve filmin olanakları ile görüntülerin kolaylıkla çoğaltılabilmesiyle birlikte ortaya çıkan yeni ikonları kullanır ya da var olmayan yeni ikonlar yaratır.

Yorumlar
  • 0 Yorum