Hareketli Görüntünün Tarihi Final 19. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Fotoğraf makinasıyla 1/1000 hızına ulaşarak, bir atın koşuşunu saniyede 24 kare çekmeyi başaran kişi aşağıdakilerden hangisidir?


William George Horner

Eadweard Muybridge

E. Reynaud

Rudolph Thun

Peter Mark Roget


2.Soru

George Maciunas’ın öncülüğünde oluşturulmuş avant-garde bir bakış açısı üzerine geliştirilen, kalıcı sanat eserleri yerine geçiciliğe, bitmiş yapıt yerine süreçselliğe, satılabilir ve metalaşmış sanat nesneleri yerine işlevsiz nesnelere önem veren sanatsal anlayış aşağıdakilerden hangisidir?


Romantizm

Fluxus

Realizm

Sembolizm

Fütürizm


3.Soru

Dada döneminde “hazır nesne” olarak sanata şekil veren kavram, Pop Art içinde hangi adla yeniden gündeme gelir?


Hazır denge

Hazır seçim

Hazır imge

Hazır giyim

Hazır üretim


4.Soru

Televizyon yayınları, siyah beyazdan renkli yayına geçtiğinde aşağıdaki gelişmelerden hangisi gerçekleşmiştir?


Renkli ve siyah-beyaz yayın saatlerinin ayrılması

Renkli yayınların siyah-beyaza uygun tasarlanması

Siyah beyaz televizyonlara renkli tüp takılması

Renkli ve siyah-beyaz yayın kanallarının ayrılması

Siyah-beyaz televizyonların renkli televizyonlarla değiştirlmesi


5.Soru

Griffith’in filmlerinin sinema tarihi açısından önemi aşağıdaki seçeneklerden hangisinde verilmiştir?


Estetik ve teknik olarak bir kopuş olması

Sesin kullanıldığı ilk film olması

İlk animasyon filmi olması

İlk belgesel filmi olması

HD yayınla verilmiş olması


6.Soru

Yeni medyanın yapılanmasında yaşanan dönüşümü bir devrim olarak niteleyen ve bu devrimi Enformasyon Teknolojisi Devrimi olarak tanımlayan kuramcı aşağıdakilerden hangisidir?


Alvin Toffler
Manuel Castells
Lev Manovich
Frederick Williams
Glen Creeber

7.Soru

Yaşanan teknolojik değişimin aslında toplumsal bir dönüşüm olduğunu vurgulayan; “Makine her zaman teknolojik olduğundan daha çok toplumsaldır.” ifadesi aşağıdaki kuramcılardan hangisine aittir?


Gilles Deleuze
Nam June Paik
Manuel Castells
Lev Manovich
Alvin Toffler

8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi video ve benzeri araçların birer sanat ortamı olarak kullanılmaya başlamasında etkili olan toplumsal olaylardan biridir?


Paris Komünü

I. Ve II. Dünya Savaşı

Berlin Duvvarının Yıkılması

Arap Baharı

Perestroyka


9.Soru

Kameranın bir kez çalıştırılıp durmasıyla elde edilen film parçasına ne ad verilir?


Çekim

Parça Film

Artık Film

Sahne

Film Karesi


10.Soru

İlk taşınabilir elektronik kamera ve kayıt araçları yaklaşık 40 yıl önce hangi firma tarafından piyasaya sürülmüştü?


SONY

GRUNDIG

FISHER

PANASONIC

SAMSUNG


11.Soru

Aşağıdakilerden hangisi sosyal teknolojinin özelliklerinden biri değildir?


Çok çeşitli bilgi işleme

Veriyi olay saklayabilme

Veriyi küçük alanlara sığdırabilme

Kopyalamayı birebir süre içinde gerçekleştirebilme

Veriyi hızlı işleme


12.Soru

Aşağıdaki sinema kuramcılarından hangisi gerçeklik ve biçimci geleneği sentezlemeye çalışmıştır?


Andre Bazin
Siegfried Kracauer
Christian Metz
Slavoj Zizek
Jean Mitry

13.Soru

Aşağıdakilerden hangisi video ve benzeri araçların birer sanat ortamı olarak kullanılmaya başlamasında etkili olan toplumsal olaylardan biridir?


Paris Komünü

I. Ve II. Dünya Savaşı

Berlin Duvarının Yıkılması

Arap Baharı

Perestroyka


14.Soru

Aşağıdaki tanımlamalardan hangisi İngiliz yayın kuruluşu BBC için kullanılamaz?


BBC’nin televizyon programcılığı yaklaşımı kamuya hizmet edecek bir yayıncılık yaklaşımıdır.
BBC tipi kamusal yayıncılığa göre, yayıncılık sadece eğlence değil, aynı zamanda kültürel ve eğitici olmalıdır.
BBC, devlet tarafından düzenlemesi yapılan fakat hükümetin doğrudan kontrolü altında olmayan bağımsız bir organizasyondu.
1922’de bir telekomünikasyon organizasyonu olarak kurulan ve ilk radyo yayıncılığını yapan BBC (British Broadcasting Corporation) televizyon üzerine imtiyazlı bir ulusal tekel olacak ilk organizasyon oldu.
İngiltere'de Margaret Thatcher hükümeti döneminde özelleştirilen ilk televizyon kuruluşudur.

15.Soru

“Işık ve Gölgenin Yetkin Sanatı” kitabının yazarı kimdir?


Friederich Engels

Albatrus Krocher

Atbansius Kircher

Albert Einstein

Rudolph Bosh


16.Soru

Videonun diğer görüntü üretme cihazlarına kıyasla daha fazla tercih edilmesinin nedenleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?


Daha ucuz olması

Amatör kullanıma hizmet edebilmesi

Yüksek çözünürlükte görüntü kaydetmesi

Taşınabilir olması

Basitleştirilmiş bir kullanım biçimi olması


17.Soru

Einsteine ve Freud’un I.Dünya Savaşı sonrası ortaya attığı kavramlar sinema sanatını hangi açıdan en fazla etkilemiştir?


Farklı mekanlarda sinema çekilmesi

Uzay-zaman konusunun sinemada işlenmesi

İd,ego ve superego kavramlarının tartışılması

Sinemada zaman-mekan kavramının tartışılması

Görelilik kavramı üzerinden film çekilmesi


18.Soru

Tüfek şeklindeki fotoğraf makinesiyle saniyede 12 fotoğraf çekerek tek bir cam plaka üzerine yaptığı kayıtla uçan bir kuşun hareketlerini çözümleyen ve aynı zamanda fotoğraf tüfeğinin mucidi olan bilim adamı aşağıdakilerden hangisidir?


Robert Copa

Muybridge

Pleateau

William George Horner

Etienne- Jules Marey


19.Soru

Aşağıdakilerden hangisi sinemanın II. Dünya Savaşı sonrasında televizyonla rekabet edebilmek için uyguladığı yöntemlerden biri değildir?


Geniş Perde

Dış Mekan Çekimleri

Mesaj Filmleri

Sesli Sinema

Etkili efekt ve hareketli sahneler


20.Soru

Lumiere kardeşlerin patentini aldığı sinema aracının adı ve bu aracın önemi nedir?


Sinematograf

Paragraf

Projeksiyon

Animasyon

Sinematik