Hareketli Görüntünün Tarihi Deneme Sınavı Sorusu #504943

Aşağıdakilerden hangisi mekânsal sürekliliğin ancak çizgilerin, düzlemlerin ve sınırların yok edildiği bir anlatım ortamında var olabileceğini savunmaktadır?


Konstrüktivizm

Dada

Fütürizm

Pop Art

Happening akımı


Yanıt Açıklaması:

Konstrüktivizm, Ekim Devrimi ile belirmiş, geçmişle tüm bağlarını koparmış, endüstriyel malzeme ve teknikleri yücelten bir biçimlendirme çabası içinde olan bir akımdır. Dada, I. Dünya Savaş yıllarında, dönemin yıkıcı koşullarına, barbarlığa ve burjuva sanat görüşlerine tepki olarak doğmuş kültür ve sanat akımıdır. Pop Art, popüler olanı yüceltmeden tematize ederek, zaman zaman mizahi bir üslupla, varlık nedenini sorgular. İzleyicileri galeyana getirmek için Fütüristlerin sergiledikleri gösteriler, 1950’li yıllarda ortaya çıkan Happening akımının geleneklerini oluşturmaktadır.

Yorumlar
  • 0 Yorum