Hareketli Görüntünün Tarihi Final 3. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Sayısal ve analog görüntü teknolojileri ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?


Sayısal görüntü sistemleri, analog görüntü sistemlerine göre karşılaştırılamayacak kadar hızlıdır

Sayısal görüntü sistemleri, analog görüntü sistemlerine oranla daha fazla enerjiyi depolar

Sayısal görüntü sistemleri, analog olanlara göre daha kolay işlenebilir

Sayısal görüntü sistemleri, analog sistemlere göre kullanıcılarına daha az çeşitlilik salar

Sayısal görüntü sistemleri, analog olanlara göre daha fazla işlevsel özelliklere sahiptir


2.Soru

Super Hi-Vision sisteminde kaç kanaldan ses duyulmaktadır?


24

5.1

12

16

8


3.Soru

Tüketen-üretici kavramı ilk kim tarafından kullanılmıştır.


Toffler
Williams
Rice
Rogers
Gardiner

4.Soru

Filmin bir sanat ortamına dönüşmesinde öne çıkan yönetmenler arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?


Melies

Eisenstein

Griffith

Porter

Lumiere Kardeşler


5.Soru

Baştan sona tümüyle sesli çekilen ilk film aşağıdakilerden hangisidir?


On Emir

Bir Ulusun Doğuşu

New York Işıkları

Caz Şarkıcısı

Don Juan


6.Soru

Medyanın, çift yönlü bir iletişim ortamı sunmasına ne ad verilir?


Etkişesimlilik

Ağ erişimi

Eşzamansızlık

Sayısal dönüşüm

Kitleşesizleştirme


7.Soru

Yeni Dalga Akımı içinde yer almayan yönetmen aşağıdakilerden hangisidir?


Roberto Rossellini

Claude Cabrol

Jean Luc Godard

Alain Resnais

François Truffaut


8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Dadaist sanatçılardan biri değildir?


Roy Linctenstein

Marcel Duchamp

Huho Ball

Jean Arp

Tristan Tzara


9.Soru

Aşağıdakilerden hangisi mekânsal sürekliliğin ancak çizgilerin, düzlemlerin ve sınırların yok edildiği bir anlatım ortamında var olabileceğini savunmaktadır?


Konstrüktivizm

Dada

Fütürizm

Pop Art

Happening akımı


10.Soru

Video sanatının kurucusu olduğu düşünülen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?


Miyazaki

Paik

Chan

Wun-Ji

Lee


11.Soru

Optik görüntünün elektrik akımlarına dönüştürülmesi ile elde edilen sinyale ne ad verilir?


Noktacılık (pointillism)
Grain (tanecik)
Video sinyali
Pixel (benek)
Selenyum

12.Soru

Portapak kavramı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?


İlk taşınabilir fotoğraf kamerasıdır.

İlk taşınabilir video kameradır.

İlk taşınabilir film oynatıcıdır.

İlk video kurgu cihazıdır.

İlk efekt cihazıdır.


13.Soru

Filmin bir sanat ortamına dönüşmesinde öne çıkan yönetmenler arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?


Melies

Eisenstein

Griffith

Porter

Lumiere Kardeşler


14.Soru

ABD’de  “Paramount kararları” olarak adlandırılan yasaların amacı nedir?


Antitröst sağlama

Tekelleşmenin önünü açma

Sermayeyi serbest bırakma

İş güvenliği sağlama

Kapitali artırma


15.Soru

Hangisi Enformasyon Devrimi kavramı için kullanılamaz?


Yeni medya sadece kitle iletişimi ve iletişim süreçlerinin yeniden düzenlenmesinde değil, gündelik yaşam pratiklerinin ve tüketim alışkanlıklarının da yeniden şekillenmesinde etkin bir rol oynar.
Sadece teknolojik bir devrim olmaktan çok, toplumsal etkileri olan kapsamlı bir dönüşüme de karşılık gelir.
Enformasyon Devrimi olarak adlandırılan teknolojik devrimin hammaddesi bilgi olarak açıklanabilir.
Gündelik yaşam ve çalışma hayatını yapılandıran tüm yeni sistemlerin temelinde bilginin işlenmesi yatar.
Enformasyon Teknolojisi Devrimi olarak tanımlandığı için sadece teknolojik bir devrim olarak nitelenmesi yerinde olur.

16.Soru

Sinemanın bir anlatım aracı olarak kullanması açısından Griffith’in hangi filmi pek çok ilki içinde barındırmaktadır?


Bir Ulusun Doğuşu

Bir Milletin Yükselişi

Aya Seyehat

Alice Harikalar Diyarında

Karanlık Gece


17.Soru

Yeni medyanın çift yönlü bir iletişim ortamı sunmasına ne ad verilir?


Etkileşimlilik
Ağ Erişimi
Eşzamansızlık
Sayısal dönüşüm
Kitlesizleştirme

18.Soru

Aşağıdaki teknolojilerden hangisi kullanıcıların herhangi bir özel yazılıma ihtiyaç duymadan içerik üretebilmesine ve internet üzerinden yayabilmesine olanak sağlamıştır?


Enformasyon teknolojisi

Teknolojik determinism

Tümleşik cep telefonları

Web 2.0

Web 1.0


19.Soru

Yüksek tanımlı televizyon çalışmalarına başlayan ilk ülke aşağıdakilerden hangisidir?


ABD

Fransa

Rusya

Japonya

Çin


20.Soru

Sine-gerçek ve Sine-göz gibi yaklaşımları ile sinemanın anlatım olanaklarına yeni katkılar sunan Rus yönetmen kimdir? 


Sergei M. Eisenstein
Lev V. Kuleshov
Vsevolod I. Pudovkin
Dziga Vertov
Fritz Lang