Hareketli Görüntünün Tarihi Deneme Sınavı Sorusu #89114

Hangisi Enformasyon Devrimi kavramı için kullanılamaz?


Yeni medya sadece kitle iletişimi ve iletişim süreçlerinin yeniden düzenlenmesinde değil, gündelik yaşam pratiklerinin ve tüketim alışkanlıklarının da yeniden şekillenmesinde etkin bir rol oynar.
Sadece teknolojik bir devrim olmaktan çok, toplumsal etkileri olan kapsamlı bir dönüşüme de karşılık gelir.
Enformasyon Devrimi olarak adlandırılan teknolojik devrimin hammaddesi bilgi olarak açıklanabilir.
Gündelik yaşam ve çalışma hayatını yapılandıran tüm yeni sistemlerin temelinde bilginin işlenmesi yatar.
Enformasyon Teknolojisi Devrimi olarak tanımlandığı için sadece teknolojik bir devrim olarak nitelenmesi yerinde olur.

Yanıt Açıklaması: Çağımızın Görsel İletişim Ortamı Olarak Yeni Medya
Yorumlar
  • 0 Yorum