Hareketli Görüntünün Tarihi Deneme Sınavı Sorusu #502003

Aşağıdaki araçlardan hangisi bir yandan teknolojik gelişimin sağlanması, diğer yandan da bu teknolojiye uygun içeriğin üretilmesinin en sağlam temellerinin atıldığı ve gelişme ivmesinin en hızlı yaşandığı iletişim teknolojilerinden biridir?


Bilgisayar

İnternet

Televizyon

Vide kamera

Cep telefonu


Yanıt Açıklaması:

Yeni medyanın etkileşimli içerikleri, yeni ekranın teknolojik olanakları ile beslenirken, daha hızlı, daha duyarlı olan yeni ekranların üretimi de, yeni medya içerikleri ile birlikte uyumlu ve eşzamanlı olarak ilerler. Bu iki sürecin örtüştüğü durumlarda gelişim ivmesi her zamankinden daha hızlıdır. Bir yandan teknolojik gelişimin sağlanması, diğer yandan da bu teknolojiye uygun içeriğin üretilmesi en önemli iki sacayağı olarak öne çı¬kar. Örneğin, cep telefonları bu iki sacayağının en sağlam temellerinin atıldığı ve gelişme ivmesinin en hızlı yaşandığı iletişim teknolojilerinden biridir.

Yorumlar
  • 0 Yorum