Hareketli Görüntünün Tarihi Final 4. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Fransa tarafından siyah beyaz yayından renkli yayına geçebilmek için geliştirilen sistemin kısa adı nedir?


SECAM

PAL

NTSC

TECAM

LTSC


2.Soru

Gerçeklik ve biçimci geleneği sentezlemeye çalışan sinema kuramcısı kimdir?


Jean Mitry

Christian Metz

Andre Bazin

Slavoj Zizek

Siegfried Kracauer


3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi yeni medyanın toplumsal değişim üzerindeki etkilerinden biri değildir?


Kişisel yayıncılıktan kitlesel yayıncılığa geçiş

Bilgiye ulaşımın hızlanması

Etkileşimli uygulamalardaki artış

Elde edilen bilgilerin niceliksel olarak artması

Merkeziyetçi yapıdan kurtulan enformasyon sistemi


4.Soru

Filmin videodan en önemli üstünlüğü aşağıdakilerden hangisidir?


Amatör kullanıma olanak sağlaması

Daha ucuz bir sistem olması

Film üretim sürecinin daha uzun olması

Renk ve görüntü kalitesi açısından daha iyi sonuçlar vermesi

Her aşama için profesyonelleşmiş bir ekibin gerekli olması


5.Soru

Hangi teknolojik gelişme bireyleri küresel bir alana taşımış ve onlara küresel olarak temsil edilebilme olanağını kazandırmıştır?


Sosyal paylaşım siteleri
Ağ teknolojileri
Bloglar
Alışveriş siteleri
Otomobil uçak vb. ulaşım araçları

6.Soru

1955 yılında çektiği Bir Yaz Gecesi Tebessümleri filmi ile uluslararası alanda tanınır. Çoğunlukla bireyin yalnızlığı ve hayal kırıklığı temalarını işleyen Bergman’ın filmlerinde insanın karmaşık duyguları ve bilinçaltı, suçluluk duygusu, bastırılmış duygular gibi derin psiko-analitik sorunlar ustalıkla irdelenir. Açıklaması verilen aşağıdaki seçeneklerin hangisinde verilmiştir?


Godard

Vertov

Metz

Eisenstein

Bergman


7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Dadaist sanatçılardan biri değildir?


Roy Linctenstein

Marcel Duchamp

Huho Ball

Jean Arp

Tristan Tzara


8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi ilk kez videoyu sanat ortamına aktaran kişidir?


John Cage

Joseph Beuys

Yoko Ono

Nam June Paik

Andy Warhol


9.Soru

Aşağıdaki ifadelerden hangisi Eurimages kuruluşunun işlevini tanımlamaktadır?


Amerika’daki ülkelerin televizyon yayınları ile film sektörü arasındaki ilişkileri yasal olarak düzenleyen bir kuruluştur.
Avrupa’daki ülkelerin televizyon yayınlarındaki telif haklarını yasal olarak düzenleyen bir kuruluştur.
Amerika’da çekilen filmlere destek olan bir kuruluştur.
Avrupa ülkelerinde üretilen filmlere maddi katkıda bulunan bir Avrupa Birliği destek fonudur.
Hem Avrupa hem de Amerika’daki televizyon yayınlarını maddi olarak destekleyen ve telif haklarını düzenleyen bir kuruluştur.

10.Soru

Aşağıdaki araçlardan hangisi bir yandan teknolojik gelişimin sağlanması, diğer yandan da bu teknolojiye uygun içeriğin üretilmesinin en sağlam temellerinin atıldığı ve gelişme ivmesinin en hızlı yaşandığı iletişim teknolojilerinden biridir?


Bilgisayar

İnternet

Televizyon

Vide kamera

Cep telefonu


11.Soru

Manuel Castells yeni medyanın yapılanmasında yaşanan dönüşümü bir devrim olarak nitelerken hangi kavramı kullanmıştır?


Televizyon devrimi

Bilgi Devrimi

Endüstri Teknolojisi Devrimi

Enformasyon Teknolojisi Devrimi

Geleneksel Medya Devrimi


12.Soru

Aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi arayüz tabanlı görsel iletişimin özelliklerinden hangisi değildir?


Yeni medya ortamı ile analog ortam arası uyumun sağlanması

İnsan bedenine uyum sağlayabilecek görsel bilgilerin oluşturulması

İşlevsel bilgilerin görsel ifadelere dönüştürülmesi

Görsel kodlar ışığında insan-makine ilişkisinin sürdürülebilir bir hale getirilmesi

Yeni medya ortamlarına görsel bilgilerin oluşturulması


13.Soru

Daha çok Amerikan sineması olarak adlandırılan ve genelde bir kahramanın macerasını anlatan sinema türüne ne ad verilir?


Japon Sineması

Hollywood Stili

Avantür Sineması

New York Stili

Los Angeles Stili


14.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Eastman’ın ilgi alanlarından biridir?


Elektrik ampulü

Fotograf makinaları

Dikiş makinası

Telli çalgılar

Astroloji


15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi yeni medyanın hızlı iletişim becerisinin kullanıcılar üzerinde yaratabileceği olumsuzluklardan biri değildir?


Halkın koşullandığı bir kültür üretimine meyil edebilir

İnsan bedeninin mahrem bölgelerini işgal edebilir

Kullanıcıları pasif konuma sokabilir

İnsanları çevrelerine karşı duyarsızlaştırabilir

Yeni toplumsal sınıflar oluşturabilir


16.Soru

ARPANET için aşağıdakilerin hangisi yanlıştır?


1960’lı yıllarda ABD Savunma Bakanlığı tarafından, bir nükleer savaşta Sovyetlerin kazanmasını engellemek ya da Amerika’nın sahip olduğu iletişim süreçlerinin çökmesini önlemek amacıyla geliştirilen bir projedir.
Dünyanın ilk çalışan paket anahtarlama ağıdır.
İnternetin atası olarak kabul edilir ve daha sonra internet’ in gelişmesine yol açan teknolojik gelişmelerin en önemlilerindendir.
Üniversiteler ve araştırma enstitüleri arasındaki bilgi paylaşımı sağlama işlevini görmüştür.
Tarımsal üretimin bilişim altyapısının oluşturulmasında kullanılan temel paylaşım ağına verilen addır.

17.Soru

Konstrüktivizmin ilk ortaya çıktığı alan aşağıdakilerden hangisidir?


Resim

Fotoğraf

Heykel

Mimarlık

Edebiyat


18.Soru

I. Video Kameralar
II. Set
III. Yayın
IV. Işık
V. Program Üretimi
Bir televizyon sistemi genel olarak yukarıdaki kaç ana bölümden oluşur?


I-II

I-II-III

I-III-IV

I-III-V

III-IV


19.Soru

George Maciunas’ın öncülüğünde oluşturulmuş avant-garde bir bakış açısına sahip sanat anlayışı aşağıdakilerden hangisidir?


Yeni Dalga

Gelecekçilik

Pop Art

Dada

Şuxus


20.Soru

Rus yönetmen Dziga Vertov’un kuramcısı olduğu belgesel film akımı Rus yönetmen Dziga Vertov’un kuramcısı olduğu belgesel film akımı aşağıdakilerden hangisidir?


Sinema-Göz

Özgür Sinema

Dolaysız Sinema

Cinema Verite

İngiliz Belgesel Okulu