Hareketli Görüntünün Tarihi Deneme Sınavı Sorusu #89109

Hangilerinin iletişim tarihinin 2000’li yıllardaki hızlı gelişimiyle birlikte yaşanan toplumsal değişim, ekonomik, politik, endüstriyel dönüşümler neticesinde ortaya çıkan farklı iş alanlarının özelliklerinden olduğu söylenebilir?


Eskiye oranla daha yenilikçi olması, resmiyetten uzak bir yapılanma içinde olması ve daha az hiyerarşik işleyişe sahip olması.
Bu alanlarda, var olan toplumsal düzenin kurallarının egemen olması.
Bu alanlarda sıkı denetim uygulanması.
Teknolojiye yeteri kadar önem verilmemesi.
Emeğin sömürülmesine açık bir yapıda olması.

Yanıt Açıklaması: Çağımızın Görsel İletişim Ortamı Olarak Yeni Medya
Yorumlar
  • 0 Yorum