Hareketli Görüntünün Tarihi Final 7. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi için "Hollywood’un yaşamsal döngüsünün ve devamlılığının niteliksel temel nedeni" olduğu söylenebilir?


1930-40’lı yıllarda A.B.D.'nde açık biçimde komünist ve faşist filmler yapılmasına engel olunması.
Stüdyolar sisteminin Kapitalist bir düzenin parçası olması nedeniyle muhafazakar görüşlü bir çerçevede olması.
Estetik, entellektüel ve anlatımsal yapıya yeni içeriklerin dahil olmasına izin veren ve yeni olana açık bir yapıda olması.
Dünya ölçeğinde küresel dağıtım ağlarına sahip olması.
Tüm dünya ülkelerinde kota sorununu aşmak için bölgesel ortaklıklar kurması.

2.Soru

Teknolojik devrimin hammaddesi aşağıdakilerden hangisidir?


Sayısal dönüşüm
Taşınabilirlik
Bilgi
Eşzamansızlık
Ağ erişimi

3.Soru

Filmlerde iki önemli olayı aynı anda anlatılmasına ne ad verilir?


Derleme Kurgu

Kesintisiz Kurgu

Anlıksal Kurgu

Paralel Kurgu

Bağlantılı Kurgu


4.Soru

Filmin günümüzde dahi devam ettiği tartılışan videoya karşı üstünlüğü aşağıdaki seçeneklerin hangisinde verilmektedir?


Amatör kullanıma hizmet ediyor olması

Fotoğraf sanatı kökeninden geliyor olması

Kullanıcı dostu olarak nitelendirilmesi

Renk-görüntü çözünürlüğünün yüksek olması

Ekonomik yönden erişilebilir nitelikte olması


5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi sosyal teknolojinin özelliklerinden biri değildir?


Çok çeşitli bilgi işleme

Veriyi olay saklayabilme

Veriyi küçük alanlara sığdırabilme

Kopyalamayı birebir süre içinde gerçekleştirebilme

Veriyi hızlı işleme


6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi dünyadaki ilk İnternet uygulamasının adıdır?


CERNNET
TTNET
ARPANET
BARNESNET
LOSANGELESNET

7.Soru

Portapak ile ilgili olarak aşağıdaki seçeneklerde verilen tanımlardan hangisi doğrudur?


Video kayıt ortamlarına verilen addır

Film tekniğinde kullanılan renk aygıtıdır

Görsel efekt kullanım aracıdır

Video piksellerine verilen addır

Taşınabilir ilk video kameradır


8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Fütürist sanatın özelliklerinden biri değildir?


Gelenekleri yadsır

Makineleşmeyi savunur

Endüstri ürünleri ile sanat arasında bağ kurar

El sanatlarını canlandırmayı amaçlar

Geçmiş yerine modern çağın kavramlarını kullanır


9.Soru

Aşağıdakilerden hangisi yeni medya için söylenemez?


Yeni iletişim teknolojileri mikro işlemci ya da bilgi işleme yeteneğine sahip olan ve kullanıcıların hem diğer kullanıcılar hem de bilgiyle belirli bir etkileşimine olanak sağlayan iletişim teknolojileridir.
Yeni iletişim teknolojileri aynı zamanda yeni medya olarak da tanımlanır.
Cep telefonları, sayısal kameralar, internet uygulamaları, müzik çalarlar, dokunmatik radyolar ve sayısal televizyonlar gibi teknolojileri birer yeni medya ortamıdır.
Yeni medyanın teknolojik alt yapısı sayısal temellidir.
Yeni medya popüler kültürün sanatsal ifade ortamıdır.

10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi ilk film eleştirmenlerinden biridir?


David W. Griffith

Edwin S. Porter

George Melies

Sergei M. Eisenstein

Luis Delluc


11.Soru

Kalıcı olarak kodlanmış yeni medya içeriklerini belirli bir zaman dilimine bağlı olarak yer olmaması ve her kullanıcının kişisel tercihlerine göre izleme pratikleri geliştirebilmesine ne ad verilir?


Belirleyicilik

Eşzamansızlık

Yöndeşme

Kitlesizleştirme

Etkileşimlilik


12.Soru

Yeni medyanın farklı kullanım taleplerine göre farklı fonksiyonlar ekleyip çıkarabilecekleri kişiye özgü, bireyci bir araç olmasına ne ad verilir?


Etkileşimlilik
Ağ Erişimi
Eşzamansızlık
Sayısal dönüşüm
Kişiselleştirebilme

13.Soru

Hangilerinin iletişim tarihinin 2000’li yıllardaki hızlı gelişimiyle birlikte yaşanan toplumsal değişim, ekonomik, politik, endüstriyel dönüşümler neticesinde ortaya çıkan farklı iş alanlarının özelliklerinden olduğu söylenebilir?


Eskiye oranla daha yenilikçi olması, resmiyetten uzak bir yapılanma içinde olması ve daha az hiyerarşik işleyişe sahip olması.
Bu alanlarda, var olan toplumsal düzenin kurallarının egemen olması.
Bu alanlarda sıkı denetim uygulanması.
Teknolojiye yeteri kadar önem verilmemesi.
Emeğin sömürülmesine açık bir yapıda olması.

14.Soru

Bir film karesi üzerindeki kimyasal madde tanecikleri (grain) neye duyarlıdır?


Sese
Isıya
Işığa
Suya
Kimyasallara

15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi video sanatını başlatan hareket olarak bilinmektedir?


Fluxus

Dada

Gerilla video

Feminist video

Fütürizm


16.Soru

Tüm kullanıcıların herhangi bir özel yazılıma ihtiyaç duymadan içerik üretebilmesi ve internet üzerinden yayabilir hale gelmesine yol açan en önemli gelişmenin hangisi olduğu söylenebilir?


2004 yılında Web 2.0 teknolojisinin bulunuşu.
1995 yılında geliştirilen JAVA teknolojisi.
1993 ile 2003 tarihleri arasındaki Web 1.0 dönemi.
Web 1.0 teknolojisinin bir okuma ve araştırma mecrası olarak işlev görmesi.
CERN’de gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda World wide web (www) adı verilen bir sistem geliştirilmesi.

17.Soru

Mekânsal sürekliliğin ancak çizgilerin, düzlemlerin ve sınırların yok edildiği bir anlatım ortamında var olabileceğini savunmuş olan akım aşağıdakilerden hangisidir?


Gelenekçilik
Gerçekçilik
Gerçeküstücülük
İzlenimcilik
Gelecekçilik

18.Soru

MAC(Multiplexed Analogue Components) yayın ailesi hangi kıtada geliştirilmiştir?


Asya

Güney Amerika

Avustralya

Avrupa

Kuzey Amerika


19.Soru

ABD’de kullanılan televizyon yayın sistemi hangisidir?


PAL

NTSC

HDTV

SECAM

Hi-Vision


20.Soru

Lumiere kardeşlerin patentini aldığı sinema aracının adı nedir?


Sinematograf

Paragraf

Projeksiyon

Animasyon

Sinematik