Hareketli Görüntünün Tarihi Deneme Sınavı Sorusu #89076

I- KitlesizleştirmeII-Ağ erişimiIII. Sayısal dönüşümIV. Temsil Sistemive ötemevcudiyetV. EtkileşimlilikYukarıdakilerden kaç tanesi yeni medyanın karakteristiklerindendir?


1
2
3
4
5

Yorumlar
  • 0 Yorum