Hareketli Görüntünün Tarihi Final 8. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Yeni medyanın yapılanmasında yaşanan dönüşümü bir devrim olarak niteleyen ve bu devrimi, ‘Enformasyon Teknolojisi Devrimi’ olarak tanımlayan kuramcı aşağıdakilerden hangisidir?


Alvin Toffler

Manuel Castelles

Lev Manovich

Frederick Williams

Glen Creeber


2.Soru

Resim çözünürlüğünün tanımı aşağıdakilerden hangisidir?


Bir karedeki benek sayısıdır

Seyretme açısıdır

Bir karenin en boy oranıdır

Seyretme mesafesidir

Ekran yüksekliğidir


3.Soru

Baştan sona tümüyle sesli çekilen ilk film aşağıdakilerden hangisidir?


On Emir

Bir Ulusun Doğuşu

New York Işıkları

Caz Şarkıcısı

Don Juan


4.Soru

Aşağıdakilerden Filmlerden hangisi George Meliés’in sinema tarihinde ilk özel efekt uygulamalarını kullandığı film hangisidir?


Büyük Tren Soygunu

Deniz Altında Yirmi Bin Fersah

Aya Seyahat

Olanaksıza Doğru Seyahat

Amerikalı Bir İtfaiyecinin Hayatı


5.Soru

Günümüz yeni medyasının en çarpıcı örneklerinden biri aşağıdakilerden hangisidir?


Cep telefonları

Tabletler

Smart TV’ler

Dijital kameralar

Akıllı saatler


6.Soru

İlk taşınabilir elektronik kamera ve kayıt araçları yaklaşık 40 yıl önce hangi firma tarafından piyasaya sürülmüştü?


SONY

GRUNDIG

FISHER

PANASONIC

SAMSUNG


7.Soru

İsviçre’deki CERN Araştırma Enstitüsü’nde yaptığı çalışmalarla ilk başarılı İnternet denemesini gerçekleştiren bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir?


Tim Barners-Lee
Manuel Castells
Bill Gates
Guglielmo Marconi
John Baird

8.Soru

Endüstriyel dünyanın ürünlerini kendi üslubuyla yeniden yorumlayan ve parlak renkler kullanan, abartılarak yapılmış Marilyn Monroe, Elvis Presley, Elizabeth Taylor portreleri ile sansasyon yaratan sanatçı kimdir?


David Wartf Griffith

George Melies

Andy Warhol

Auguste Lumiere

Ingmar Bergman


9.Soru

Aşağıdakilerden hangisi CMYK renklerinden biri değildir?


Mavi-Yeşil

Mor

Sarı

Siyah

Kırmızı


10.Soru

1975 yılında Martha Rosler’in çektiği Bir Mutfağın Semiyotiği adlı video çalışması aşağıdaki seçeneklerde verilen hangi video sanatı türünde bir örnektir?


Gerilla Video

Feminist Video

Video Heykel

Video Performans

Canlı Video


11.Soru

Yüksek tanımlamalı görüntü teknolojisinin aşağıda belirtilen alanlardan hangisi için kullanıldığı söylenemez?


Televizyon yayınları.
İnternet üzerinden yapılan yayınlar.
Sağlık alanında.
Sanal müze uygulamaları.
Ses kalitesinin yükseltilmesinde.

12.Soru

Video sanatının ortaya çıkışındaki nedenleri incelerken izlenebilecek tarihsel sıralamaya hangisi dahil edilemez?


Rönesansla birlikte sanat dallarında kaydedilen gelişmeler.
Sanayi Devrimi.
I. ve II. Dünya Savaşları.
60’lı yılların başlarında başlayan ve 68 yılında yoğunlaşan toplumsal olaylar.
Küresel bir güç kazanan kitle iletişim araçları ve özellikle televizyon yayıncılığı.

13.Soru

Kameranın bir kez çalıştırılıp durmasıyla elde edilen film parçasına ne ad verilir?


Çekim

Parça Film

Artık Film

Sahne

Film Karesi


14.Soru

Sinema tarihinde paralel kurguyu ilk kez kullanan yönetmen kimdir?


Thomas Edison

Auguste Lumiere

Vsevolod İllarionovich Pudovkin

Edwin S. Porter

David W. Griffith


15.Soru

I- KitlesizleştirmeII-Ağ erişimiIII. Sayısal dönüşümIV. Temsil Sistemive ötemevcudiyetV. EtkileşimlilikYukarıdakilerden kaç tanesi yeni medyanın karakteristiklerindendir?


1
2
3
4
5

16.Soru

Stopmotion nedir?


3D programlar yardımıyla yapılan canlandırma tekniğidir

2 Boyutlu çizgi canlandırma tekniğidir

Gerçek bir dekor önünde üç boyutlu cansız karakterler, nesneler kullanılarak yapılan canlandırma tekniğidir.

Görsel efektler kullanılarak yapılan canlandırma tekniğidir.

Ses ve görüntünün birleştirilmesiyle elde edilen canlandırma tekniğidir.


17.Soru

Yüzyılın sinemasına yön verecek Hollywood’un temellerini atanların amacı aşağıdakilerden hangisi değildir?


Tröst olmuş Amerikalı egemen şirketlerin hakimiyetine son vermek.
Bağımsız bir alternatif olarak “stüdyo sistemi” denilen daha farklı bir ekonomik yapılı düzen oluşturmak.
Kendi özgün anlatım biçimini keşfederek ortaya koymak.
Bağımsız yapımcıları biraraya getirmek.
Sinemada Fransa pazarını ele geçirmek.

18.Soru

Hangisi yeni medyanın karakteristik özelliklerinden değildir?


Sayısal dönüşüm.
Taşınabilirlik.
Zaman ve mekan sınırsız iletişim.
Eşzamansızlık.
Etkileşimsizlik.

19.Soru

Sanatçıların deneysel çalışmalarını film sanatına karşı video üzerinden gerçekleştirmelerinin asıl nedeni aşağıdakilerden hangisidir?


Videonun taşınabilir hal alması

Videonun konu bakımından zengin olması

Video sanatına olan ilginin filmden fazla olması

Video çekiminin düşük yapım maliyetleri içermesi

Videonun yüksek görüntü kalitesi sunması


20.Soru

Sinemanın başlangıç noktası olarak kabul edilen ve 28 Aralık 1895 tarihinde halka açık ilk film gösterimi kim tarafından yapılmıştır?


Thomas Alva Edison
W. Laurie Dickson
Robert W. Paul
Lumière kardeşler
Sklanadowsky kardeşler