Hareketli Görüntünün Tarihi Deneme Sınavı Sorusu #606545

Aşağıdakilerden hangisi farklı video uygulamaları arasında yer almaz?


Gerilla Video

Feminist Video

Video Heykel- Video Yerleştirme

Romantik Video

Canlı Video Uygulamaları, Video Performanslar


Yanıt Açıklaması:

Gerilla Video: Gerilla video, sokaklarda caddelerde gerçekleşen gündelik hayata ait etkinliklerin politik ya da pedagojik bir amaçla kaydedilmesini içerir.
Feminist Video: Video hangi açıdan bakılırsa bakılsın, narsis bir araçtır. Bu kuramsal söylem ise video-ayna
Benzetmesi ile temellenir. Video, teknik olarak diğer görüntü üretme sistemlerinin aksine anında ve baflka hiçbir kullanıcının yardımına ihtiyaç duymadan görüntü üretir. Bu temelden hareketle video tıpkı bir ayna gibi işlev görebilir ve tıpkı bir ayna gibi nesnesi ve imgesini aynı zaman-mekan düzleminde buluşturur.
Video Heykel- Video Yerleştirme:
Video görüntüsünün oluştuğu yüzey monitör olarak adlandırılır. Bu tanım uzunca bir süre bu şekilde kullanılmış ve video monitörleri de bir süre sonra sanatın ortamında kullanılagelmiştir. Video görüntüsünün halkın kullanım alanındaki karşılığı, bir kitle iletişim aracı olarak evlerin salonlarındaki televizyon alıcılarıdır. Bu alıcılar önceleri televizyon yayınlarını evlerin başköşesine getirmek için sadece birer monitör olarak değil, sanki bir ev mobilyasıymış gibi tasarlanmıştır. Bu nedenle bir televizyon alıcısı çoğunlukla bir ev mobilyası gibi işlev görür. Video sanatçıları ise, televizyona karşı mücadelelerinde televizyon alıcılarını birer sanat nesnesine dönüştürerek, televizyonun oluşturduğu kitle kültürüne karşı geliştirdikleri eleştirel tavırda video monitörlerini üçboyutlu bir heykelin parçası olarak kullanmışlardır.
Canlı Video Uygulamaları, Video Performanslar:
Video görüntüsünü diğer görüntü üretme sistemlerinden ayıran temel farklılığın, video görüntüsünün anında oluşturulduğunu daha önce belirtmiştik. Bu özellik “canlı” görüntü olarak tanımlanır ve nesne ile imgenin eşzamanlı olabilmesi ancak video teknolojisi ile mümkündür.

Yorumlar
  • 0 Yorum