Hareketli Görüntünün Tarihi Final 9. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

1910’lu yılların sinema sektörü ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?


Filmciler arasında rekabet hızlanmıştır

Sinemada farklı anlatın dilleri oluşturmaya başlamıştır

New York ve Paris film sektörünün merkezi olmuştur

Hollywood filmleri, tanımlaması sanat sineması meraklıları için yüceltilen bir sinema tanımlaması olmuştur

Bağımsız sinema şirketleri tarafından “Stüdyo Sistemi” oluşturulmuştur


2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kişiselleştirmenin tanımıdır?


Etkileşimsizlik sonucu farklı kullanımların ve taleplerin ortaya çıkmasıdır

Kültürel değerlerin sahip oldukları yapıların yeni medya ile kişilerin taleplerine uygun biçimde dönüştürülmesidir

Medyanın, farklı kişilere özgü, bireyci bir araç olmasıdır

Toplumların yapılarının ve kültürel değerlerinin sahip oldukları teknolojiler tarafından belirlenmesidir

Medyanın, farklı kullanım taleplerine göre farklı fonksiyonlar ekleyip çıkarabilecekleri kişiye özgü, bireyci bir araç olmasıdır


3.Soru

Çarlık Rusyasının güçlü geleneğinin yerine, Marksizmi temel alarak ülke rejiminde yaşanan köklü değişimle başa geçen Lenin'in Rusya'da Devlet Sinema Okulu'nu kurması hangi yıl gerçekleşmiştir ?


1918
1919
1920
1923
1930

4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi farklı video uygulamaları arasında yer almaz?


Gerilla Video

Feminist Video

Video Heykel- Video Yerleştirme

Romantik Video

Canlı Video Uygulamaları, Video Performanslar


5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi dışavurumcu sinemanın özellikleri arasında yer almaz?


Hayatın gerçekliğini olduğu gibi yansıtır

Soyut ve metafizik temaları işler

Büyük ihtişamlı dekor ve ışıklar kullanır

Ruhsal karmaşa ve kaos ortamı yaratılır

Akımın önde gelen ilk yönetmeni Wiene’dir


6.Soru

Avrupa HDTV sistemi ne zaman geliştirilmiştir?


1990, EU-95 projesi

1986, EU-95 projesi

1981, EU-95 projesi

1985, EU-95 projesi

 

1988, EU-95 projesi


7.Soru

625 satır, 50Hz özelliğine sahip bir televizyon sistemidir hangisidir?


PAL

NTSC

SECAM

HDTV

Hi-Vision


8.Soru

Hangi sistemde yayınlarda en-boy oranı 16:9 değildir?


D2-MAC
HD-MAC
PALplus
Super Hi-Vison (SHV)
PAL

9.Soru

HDTV yayın sisteminin Çözünürlüğü ne kadardır?


7680X4320

720X576

1920X1080

1280X720

640X480


10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kinetografı, fotoğraf kamerasından ayıran özelliklerden biri değildir?


Filmin ilerlemesini sağlayan bir mekanizmanın olması

Elektrik motorunun olması

Filmin ilerlemesini sağlayan tırnak sisteminin olması

Filmin dikey olarak pozlanabilmesi

Filmin pozlanması için pencerenin olması


11.Soru

Satır Sayısı 1250
En Boy Oranı 16:9
Resim Frekansı 50Hz
Resim Taraması Ardışık (Progressive)
Avrupa HDTV sisteminin özelliklerini yukarıdakilerden hangisi ifade eder ?


Yalnız I

I ve II

I, II ve III

I ve IV

I, II, III,IV


12.Soru

1967 yılında Almanya’da var olan siyah beyaz televizyon sistemi ile uyumlu olarak geliştirilen renkli televizyon sistemi aşağıdakilerden hangisidir?


PAL

SECAM

NTSC

HD

Blueray


13.Soru

İngiliz fizikçi Dr. John Ayrton Paris tarafından 1825’de bulunan ilk optic oyuncağın adı nedir?


Gamerope

Ropegame

Thropy

Motorop

Thomotrop


14.Soru

"İzleyiciyle etkileşime olanak veren uygulamaları da içerir. Böylece izleyiciler de veri iletiminde bulunabilir." cümlesinde geçen yayın türü aşağıdakilerden hangisidir?


Sayısal yayınlar
Ulusal yayınlar
Radyo Yayınları
Televizyon yayınları
Kitap yayınları

15.Soru

Film yoluyla belli bir öykü anlatma dönemi, aşağıdaki hangi sinemacı tarafından ilk defa yapılmıştır?


Melies

Lumiere Kardeşler

Brown

Goodwin

Eastman


16.Soru

1975 yılında Martha Rosler’in çektiği Bir Mutfağın Semiyotiği adlı video çalışması aşağıdaki seçeneklerde verilen hangi video sanatı türünde bir örnektir?


Gerilla Video

Feminist Video

Video Heykel

Video Performans

Canlı Video


17.Soru

Hangisi uluslararası anlamda etkili olmuş ilk uzun metrajlı Avrupalı filmler arasında gösterilemez?


Charles Tait tarafından çekilen Kelly Gang'ın Hikayesi (The Story of Kelly Gang) (1906)adlı film.
Sarah Bernhardt'ın oynadığı bir saatlik Fransız filmi Kraliçe Elizabeth (1912).
Mario Caserini’nin "Pompei’nin Son Günleri" (1913) adlı filmi.
Enrico Guazzoni’nin "Quo Vadis?" (1912) adlı filmi.
Giovanni Pastrone’nin Cabiria (1914) adlı filmi.

18.Soru

Televizyon tekniğinde görüntüyü oluşturan ana renkler aşağıdakilerden hangileridir?


Yellow-Macenta-Cyan

Siyah-Beya-Gri

Kırmızı-Yeşil-Mavi

Kırmızı-Sarı-Beyaz

Kırmızı-Sarı-Siyah


19.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Melies tarafından geliştirilen ve uğun bile kullanılan sinema tekniklerinden biridir?


Motion

Black Hall

Pandomim

Stop Motion

Greenbox


20.Soru

Aşağıdaki hangisi Dada akımının temel amacını oluşturmaktadır?


Sanatı geleneklerinden bütünüyle koparmak

Sanata ait değerleri altüst etmek

Kitle kültürüne ait ürünleri değerlendirmek

Popüler ikonları sanatın ortamında yeniden işlemek

Yüksek kültür öğeleri ile popüler kültür öğeleri arasındaki ayrımı yıkmak