Hücre Kimyası Deneme Sınavı Sorusu #1219808

I. Glikojen

II. Kitin

III. Nişasta

IV. Selüloz 

Yukarıdaki polisakkaritlerden hangileri enerji elde etmek amacıyla depolanır?


I ve II

I, II ve IV

III ve IV

I ve III

II, III ve IV


Yanıt Açıklaması:

Glikojen hayvanlarda, nişasta ise bitkilerde bulunan enerji depolarıdır. Selüloz ve kitin ise yapısal polisakkaritlerdir. Selüloz hücre çeperinin yapısında bulunur. Kitin ise böceklerin, örümceklerin ve kabukluların iskeletinde ve dışını kaplayan kabuklarında bulunur. Doğru cevap D'dir.

Yorumlar
  • 0 Yorum