Hücre Kimyası Deneme Sınavı Sorusu #1271519

Aşağıdakilerden hangisi bir çözeltinin kolligatif özellikleri arasındadır?


Kaynama noktası

Erime noktası

Osmotik basınç

Yoğunluk

Sıcaklık


Yanıt Açıklaması:

Bir çözeltide çözünmüş maddenin yapısına bağlı olmayıp, tanecik sayısına bağlı olan özelliklere kolligatif özellikler denir. Kolligatif özellikler buhar basıncı düşmesi, kaynama noktası yükselmesi, donma noktası alçalması ve osmotik basınçtır.

Yorumlar
  • 0 Yorum