Hücre Kimyası Deneme Sınavı Sorusu #1287128

Aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?


Çözeltilerin donma noktası sabit bir değerdedir

Çözeltilerin donma noktası saf çözücününkinden daha yüksektir

Donma noktası saf maddeler için ayırt edici bir özelliktir ve sabit bir değerdedir

Donma noktası alçalması sabiti ebuliyoskopi sabiti olarak da bilinir

Uçucu olmayan maddeler, çözeltinin kaynama noktasını düşürür


Yanıt Açıklaması:

Çözeltiler karışım olduğundan, çözeltilerin de sabit bir donma noktası yoktur.

Çözeltilerin donma noktası saf çözücününkinden daha düşüktür ve sabit değildir.

Donma noktası alçalması sabiti kriyoskopi sabiti olarak da bilinir.

Uçucu olmayan maddeler, çözeltinin kaynama noktasını yükseltir.

C seçeneğindeki bilgi doğrudur.

Yorumlar
  • 0 Yorum