Hücre Kimyası Deneme Sınavı Sorusu #1356578

Aşağıdaki yapılardan hangisi hücre zarına içten tutunmada rol oynar?


Fosfatidilinositol

Glikokaliks

Glikozil- fosfatidilinositol

Sfingomiyelin

Miristoil


Yanıt Açıklaması:

Fosfatidilinositol, sitoplazmik yüzeye bakan glikoproteindir. Hücre yüzeyine bakan glikoproteinler ile glikolipitler birlikte “Glikokaliks” adı verilen bir karbonhidrat yüzey kılıfı meydana getirir. Zara dışarıdan tutunma proteinlerin ucundaki glikozil-fosfatidilinositol çapaları ile içten tutunma ise proteinlerin ucuna eklenen prenil ya da miristoil adı verilen hidrofobik moleküller ile olur. Sfingomyelin, sitoplazmik hücre dış yüzeyine bakan bir glikoproteindir. Doğru cevap E'dir.

Yorumlar
  • 0 Yorum