Hücre Kimyası Deneme Sınavı Sorusu #1356695

Atom orbitali kavramı ile ilgili olarak en doğru tanım aşağıdakilerden hangisidir?


Elektronun bulunduğu bölgeler atom orbitalleri olarak adlandırılmaktadır.

Elektronun bulunma olasılığının yüksek olduğu bölgeler atom orbitalleri olarak adlandırılmaktadır.

Protonun bulunduğu bölgeler atom orbitalleri olarak adlandırılmaktadır.

Protonun bulunma olasılığının yüksek olduğu bölgeler atom orbitalleri olarak adlandırılmaktadır.

Elektronun bulunma olasılığının düşük olduğu bölgeler atom orbitalleri olarak adlandırılmaktadır.


Yanıt Açıklaması:

Elektronun bulunma olasılığının yüksek olduğu bölgeler atom orbitalleri olarak adlandırılmaktadır.

Yorumlar
  • 0 Yorum