Hücre Kimyası Deneme Sınavı Sorusu #1356720

Periyodik çizelgede 3A-7A ve 8 a grubu elementleri hangi alt kabuğunu doldurur?


s-bloğu

p-bloğu

d-bloğu

f-bloğu

n-bloğu


Yanıt Açıklaması:

Periyodik çizelge, elementlerin molekülleri oluştururken kullandıkları elektronların yerleştikleri orbitallere göre, s- bloğu, p- bloğu, d- bloğu ve f- bloğu olmak üzere dört blok halindedir. 1A ve 2A grubu elementlerinde s alt kabuğu doludur. 3A-7A ve 8A grubu elementlerinde p alt kabuklarının doluluğu artmaktadır ve p-bloğu elementleri olarak bilinirler. 1B-8B grubu temel geçiş elementleri d-bloğunu oluştururlar. 4f ve 5f alt kabuklarının da dolmasıyla iç geçiş elementi olan lantanit ve aktinitler de f-bloğunu oluşturmaktadır.

Yorumlar
  • 0 Yorum