Hücre Kimyası Deneme Sınavı Sorusu #1197163

1 L çözeltide çözünen maddenin mol sayısına ne denir?


Molarite

Molalite

Viskozite

Polarite

Normalite


Yanıt Açıklaması:

Bir çözeltinin molaritesi, 1 L çözeltide çözünen maddenin mol sayısı olarak ifade edilir, M ile gösterilir. Örneğin; 1 mol (40 g) NaOH suda çözülerek çözelti hacminin 1 L’ye tamamlanmasıyla hazırlanan çözelti 1 Molar’dir.

Yorumlar
  • 0 Yorum