Hücre Kimyası Deneme Sınavı Sorusu #1197942

Temel işlevi yedek besin maddesi olarak enerji depolama olan ve bazı hayvanlarda düşük ısıya karşı izolasyon sağlayan nötral yağlara ne ad verilir? 


Fosfolipitler

Glikolipitler

Triaçilgliseroller

Steroitler

Sfingolipitler


Yanıt Açıklaması:

Triaçilgliseroller (TAG), üç yağ asitinin bir gliserol molekülüne esterleşmesi ile bağlanarak meydana gelirler. Trigliseritler ya da nötral yağlar olarak da ifade edilirler. Triaçilgliserolların temel işlevi yedek besin maddesi olarak enerji depolamadır. Bazı hayvanlarda, düşük ısıya karşı izolasyon sağlar. Doğru cevap C şıkkıdır. 

Yorumlar
  • 0 Yorum