Hücre Kimyası Deneme Sınavı Sorusu #1218345

Aşağıdaki organellerden hangisi  protein, karbonhidrat ve yağlar gibi biyomolekülleri parçalayan enzimleri içerir?


Ribozom

Lizozom

Vakuol

Endoplazmik Retikulum 

Çekirdek


Yanıt Açıklaması:

Lizozomlar protein, karbonhidrat ve yağlar gibi biyomolekülleri parçalayan enzimleri içerirler. Genel adı “hidrolaz” olan bu enzimler hücrenin normal bileşenlerine zarar vermelerini önlemek için lizozomlar tarafından dikkatlice depolanırlar. Doğru cevap B'dir.

Yorumlar
  • 0 Yorum