Hücre Kimyası Deneme Sınavı Sorusu #1234337

'..........: Çözünen taneciklerin etrafının su molekülleri ile çevrilmesine denir.' Boş bırakılan yer için en uygun ifade aşağıdakilerden hangisidir?


Hidratasyon

Solvatasyon

Derişim

Çözünme

Aşırı doymuş çözelti


Yanıt Açıklaması:

Hidratasyon: Çözünen taneciklerin etrafının su molekülleri ile çevrilmesine denir.

Yorumlar
  • 0 Yorum