Hücre Kimyası Deneme Sınavı Sorusu #1271335

İyonik bileşiklerin çözünmesi sonucu oluşan ve elektrik akımının iletilmesini sağlayan çözeltilere ne ad verilir?


Elektrolit çözelti

Elektrolit olmayan çözelti

Seyreltik çözelti 

Doymuş çözelti

Aşırı doymuş çözelti


Yanıt Açıklaması:

İyonik bileşiklerin çözünmesi sonucu oluşan çözelti içindeki iyonların varlığı elektrik akımının iletilmesini sağlar. Böyle çözeltilere elektrolit çözeltiler denir.

Yorumlar
  • 0 Yorum