Hücre Kimyası Deneme Sınavı Sorusu #1281451

Aşağıdakilerden hangisi makromoleküldür?


amino asit

nükleotit

şeker

gliserol

nükleik asit


Yanıt Açıklaması:

Hücrenin yapısını oluşturan ve işlevlerini gerçekleştiren yüksek seviyede organize olmuş ve düzinelerden milyonlara varan karbon atomları içeren çok büyük moleküllerdir. Bunlar dört temel grup olan nükleik asitler, proteinler, karbohidratlar ve lipitlerdir. Doğru cevap E’dir.

Yorumlar
  • 0 Yorum