Hücre Kimyası Deneme Sınavı Sorusu #1356689

Kütle numarası aşağıdakilerden hangisine eşittir?


Proton sayısı

Nötron sayısı

Elektron sayısı

Proton+nötron sayısı

Proton+elektron sayısı


Yanıt Açıklaması:

Kütle numarası atomun sahip olduğu proton ve nötronların toplam sayısına eşittir ve atom kütlesi olarak da bilinmektedir.

Yorumlar
  • 0 Yorum