Hücre Kimyası Deneme Sınavı Sorusu #1198159

Mikroskopla görülemeyecek kadar küçük fakat ışığı saçacak kadar büyük taneciklerin oluşturduğu süspansiyonlara ne ad verilir?


Kolloid

Emülsiyon

Kolligatif

Hidrofobik

Hidrofilik


Yanıt Açıklaması:

Kolloidler: Mikroskopla görülemeyecek kadar küçük fakat ışığı saçacak kadar büyük taneciklerin oluşturduğu süspansiyonlardır.

Yorumlar
  • 0 Yorum