Hücre Kimyası Deneme Sınavı Sorusu #1234857

Aşağıdaki düşünürlerden hangisi ilk defa bölünemez anlamında atom kelimesini kullanmıştır?


Aristotales

Platon

Demokritus

Newton

Nerst


Yanıt Açıklaması:

Demokritus ise ilk defa bölünmeyen manasındaki atom kelimesini kullanmıştır. Ona göre atom her madde için aynıdır. 

Yorumlar
  • 0 Yorum