Hücre Kimyası Deneme Sınavı Sorusu #1244884

  1. UAG
  2. UUA
  3. UAA
  4. UGG

Hangileri dur kodonları arasında yer alır?


I ve II

II ve III

I, II ve III

I ve III

II, III ve IV


Yanıt Açıklaması:

mRNA’daki üç kodon (UAG, UAA ve UGA) amino asit kodlamaz ve bunlar için antikodon taşıyan tRNA yoktur. Dur kodonları olarak adlandırılırlar.

Doğru cevap D seçeneğidir.

Yorumlar
  • 0 Yorum