Hücre Kimyası Deneme Sınavı Sorusu #1262458

Aşağıdakilerden hangisi DNA molekülü özellikleri arasında yer almaz?


İki polinükleotid iplik çift-sarmal yapıdadır.

Azotlu bazlardan timin yerine urasil yer alır.

Çift-sarmal yapı büyük ve küçük olmak üzere iki oluk ya da kıvrıma sahiptir.

Adenin sayısı timine, guanin sayısı sitozin sayısına eşittir.

Sağa dönüşümlü bir sarmaldır.


Yanıt Açıklaması:

DNA molekülü çok önemli 8 özelliğe sahiptir: 
1. İki polinükleotid iplik çift-sarmal yapıdadır.
2. Azot içeren bazlar, şeker-fosfat iskeletinden molekülün merkezine doğru çekilmişlerdir ve bir baz daima diğer zincirdeki tamamlayıcı bir baz ile çift oluşturur.
3. Her baz çifti zayıf hidrojen bağları ile birbirine tutunurlar. A daima T ile iki hidrojen bağı ve C ise G ile üç hidrojen bağıyla çift oluşturur. Çiftler baz – komplementeri olarak ifade edilir.
4. Bu iki iplik antiparalel yani zıt polariteye sahiptir. Bir iplik 5' 3' diğeri ise 3' 5' yönünde yer alır.
5. Çift-sarmal yapı büyük ve küçük olmak üzere iki oluk ya da kıvrıma sahiptir.
6. Sarmalın çapı 2 nm olup 10 baz çifti içeren her büyük kıvrımı 3.4 nm uzunluktadır. Her baz çiftinin arası ise 0.34 nm’dir.
7. Sağa dönüşümlü bir sarmaldır.
8. Adenin sayısı timine, guanin sayısı sitozin sayısına eşittir.

Yorumlar
  • 0 Yorum