Hücre Kimyası Deneme Sınavı Sorusu #1262580

"Basit şekerler çeşitli ......................bağlanarak glikozitleri meydana getirirler" boşluğa hangi ifade gelmelidir?


Purin

Pirimidin

Alkol

Fosfat

Protein


Yanıt Açıklaması:

Basit şekerler, purin, pirimidin ve fosfatlara bağlanarak nükleik asitleri; proteinlere bağlanarak glikoproteinleri; lipitlere bağlanarak glikolipitleri; çeşitli alkollere bağlanarak glikozitleri ve diğer heteropolisakkaridleri meydana getirirler.

Yorumlar
  • 0 Yorum